Thứ ba, 22/09/2020 15:50:19
Tin tức cho từ khóa : du lịch Vĩnh Long

Năm 2017, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đẩy mạnh rà soát danh mục quy hoạch và mời gọi đầu tư, quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu phát triển du lịch, khai thác các tiềm năng du lịch.

Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ đầu năm đến nay tốc độ tăng trưởng khách tại địa phương liên tục tăng nhanh.

Online: 168

Số lượt truy cập trong tháng: 785.533

Số lượt truy cập trong năm: 9.869.580