Thứ bẩy, 24/10/2020 13:54:16
Tin tức cho từ khóa :du lịch biển Việt Nam ra thế giới

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 647/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030.

Online: 154

Số lượt truy cập trong tháng: 1.006.087

Số lượt truy cập trong năm: 11.203.114