Thứ ba, 14/07/2020 17:46:29
Tin tức cho từ khóa : du lịch phát triển bền vững

Du lịch muốn phát triển không thể không gắn chặt với môi trường, bao gồm cả môi trường xã hội – văn hóa và môi trường tự nhiên. Nếu môi trường văn hóa bảo đảm cho du lịch hướng đến văn minh; thì môi trường tự nhiên là cơ sở cho sự phát triển bền vững của du lịch. Do đó, bảo vệ môi trường đang được đặt ra như ...

Online: 153

Số lượt truy cập trong tháng: 347.919

Số lượt truy cập trong năm: 7.166.929