Tin tức cho từ khóa : du lịch tiếp cận
Du lịch tiếp cận dành cho người khuyết tật: Khó hay không?

Tạo điều kiện để người khuyết tật có thể đi du lịch như nhiều người bình thường khác, đó là mục tiêu của du lịch tiếp cận.

Ra mắt trang thông tin du lịch tiếp cận dành cho người khuyết tật
(TITC) - Ngày 22/11/2017 tại Hà Nội, Nhóm Vì tương lai tươi sáng thuộc Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội đã Tổng kết dự án và ra mắt “Trang thông tin du lịch tiếp cận”.