Thứ năm, 12/12/2019 15:25:01
Tin tức cho từ khóa : giải trí dưới nước
Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước

Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

Online:

Số lượt truy cập trong tháng:

Số lượt truy cập trong năm: