Tin tức cho từ khóa : hành lang kinh tế Đông – Tây,
Tổng cục Du lịch tổ chức Caravan khảo sát du lịch hành lang kinh tế Đông - Tây

(TITC) - Triển khai Chương trình Hành động Quốc gia về Du lịch năm 2014, từ ngày 4 – 16/12/2014, Tổng cục Du lịch tổ chức chương trình Caravan khảo sát tuyến điểm du lịch đường bộ và xúc tiến du lịch dọc tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC).