Tin tức cho từ khóa : khu đô thị mới
Đầu tư Khu du lịch Suối Cam giai đoạn 2 gần 1.800 tỷ đồng

Ngày 10/6, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức lễ ký kết hợp đồng đầu tư dự án “Khu du lịch Suối Cam giai đoạn 2” với liên doanh nhà đầu tư đầu tư Phúc An Khang - Licogi 13 - Trung Chính.