Chủ nhật, 01/11/2020 08:11:11
Tin tức cho từ khóa : làng người dân tộc

Từ năm 2011 đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai đã tổ chức kiểm kê 500 làng người dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh để lập hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể.

Online: 94

Số lượt truy cập trong tháng: 7.756

Số lượt truy cập trong năm: 11.515.958