Tin tức cho từ khóa : người khuyến tật
Du lịch tiếp cận dành cho người khuyết tật: Khó hay không?

Tạo điều kiện để người khuyết tật có thể đi du lịch như nhiều người bình thường khác, đó là mục tiêu của du lịch tiếp cận.