Thứ năm, 23/01/2020 15:37:46
Tin tức cho từ khóa : nguồn nhân lực
Là tỉnh trung du phía Bắc, Phú Thọ hiện có 1.372 di tích lịch sử văn hóa với 161 di tích khảo cổ học, 262 chùa và nhiều di tích kiến trúc cổ xưa,  trong đó nổi bật là di tích lịch sử Đền Hùng đã được xếp hạng đặc biệt quốc gia và di sản “tín ngưỡng thờ cúng ...

Online: 101

Số lượt truy cập trong tháng: 670.555

Số lượt truy cập trong năm: 670.555