Thứ năm, 12/12/2019 18:34:30
Tin tức cho từ khóa : quyết định số 225/QĐ-TCDL
Quy định tạm thời về tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch

Ngày 8/5/2012, Tổng cục Du lịch đã có quyết định số 225/QĐ-TCDL ban hành quy định tạm thời về tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch và kế hoạch triển khai.

Online:

Số lượt truy cập trong tháng:

Số lượt truy cập trong năm: