Tra cứu văn bảnThủ tục hành chính Luật Du lịch 2017 Doanh nghiệp lữ hành quốc tếCSDL hướng dẫn viên du lịchCơ sở lưu trú 3-5 sao
Tin tức cho từ khóa : thi tuyển công chức
Thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2017
(TITC) – Ngày 09/10, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có thông báo về kết quả của kỳ thi tuyển công chức năm 2017.
Tổng cục Du lịch khai mạc kỳ thi tuyển công chức năm 2013

(TITC) - Sáng 22/12/2013, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã tổ chức lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức nhằm tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trong giai đoạn mới.