Chủ nhật, 05/04/2020 20:40:08
Tin tức cho từ khóa : văn bản điện tử
Thủ tướng chỉ thị tăng cường sử dụng văn bản điện tử

Nhằm tăng cường sử dụng văn bản điện tử như một hoạt động cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển phương thức làm việc chủ yếu dựa trên giấy sang làm việc qua mạng với văn bản điện tử, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Online: 193

Số lượt truy cập trong tháng: 163.741

Số lượt truy cập trong năm: 3.074.694