Khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đạt gần 7,9 triệu lượt, tăng 27,2%

Cập nhật: 09/07/2018 09:43:21
Lượt xem: 998