ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đến với Nền tảng Quản trị và Kinh doanh du lịch. Để sử dụng ứng dụng, vui lòng đọc kỹ và chấp thuận các Điều khoản, chính sách dưới đây. 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng Nền tảng Quản trị và Kinh doanh du lịch vui lòng liên hệ với Chúng tôi (0862 10 10 10  hoặc hotline 1900 6888) hoặc gửi thư về địa chỉ email  titc@vietnamtourism.gov.vn  để được giải đáp.

1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho việc sử dụng Nền tảng Quản trị và Kinh doanh du lịch (sau đây được viết tắt là Nền tảng QT&KDDL) trên hệ điều hành Android và iOS.

Chúng tôi có quyền sửa đổi, thay thế, thêm vào hoặc bỏ bớt đi một phần của các Điều khoản mà không có nghĩa vụ phải báo trước cho người sử dụng. Điều khoản có hiệu lực được đăng tải công khai trên Nền tảng QT&KDDL. Nếu Người dùng tiếp tục sử dụng Nền tảng QT&KDDL có nghĩa là Người dùng chắc chắn đã hiểu rõ và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật. 

Bất cứ sự vi phạm nào của Người dùng Nền tảng QT&KDDL đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc bị đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản của Người dùng hoặc những hoạt động được phép khác theo Điều khoản sử dụng Nền tảng QT&KDDL.

2. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG NỀN TẢNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH DU LỊCH

Người dùng khi sử dụng Nền tảng QT&KDDL phải đáp ứng các điều kiện sau: (i) đã đủ 18 tuổi trở lên; (ii) có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Người dùng không được phép tham gia giao dịch trong trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện trên.

Để có thể sử dụng Nền tảng QT&KDDL, Người dùng cần tải về điện thoại và cài đặt Nền tảng QT&KDDL. Sau đó, Người dùng đăng nhập để sử dụng. Người dùng chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ các thông tin mà mình cung cấp trên Nền tảng QT&KDDL. Trong mọi trường hợp, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có quyền xác minh thông tin mà Người dùng đã cung cấp nhưng không có nghĩa là Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có thể đảm bảo thông tin mà Người dùng đã khai là chính xác. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam không thể giải quyết các khiếu nại của Người dùng trong trường hợp Người dùng cung cấp không đúng các thông tin mà Nền tảng QT&KDDL yêu cầu khi đăng nhập.

Việc Người dùng lựa chọn sử dụng Nền tảng QT&KDDL đồng nghĩa với việc Người dùng đã hiểu rõ và chấp thuận tuân thủ các điều khoản, chính sách, thỏa thuận sử dụng trên Nền tảng QT&KDDL.

Người dùng Nền tảng QT&KDDL phải tuân thủ các điều khoản của Apple App Store và Google Play về dịch vụ và các quy tắc sử dụng.

Người dùng Nền tảng QT&KDDL tự đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng internet khi cần truy cập dữ liệu mới nhất.

3. BẢN QUYỀN

Chính sách bản quyền của Nền tảng QT&KDDL được thiết lập đi kèm với điều khoản sử dụng này. Người dùng cam kết không vi phạm việc sử dụng, sao chép hay phân phối bất kỳ nội dung, thông tin nào có liên quan đến hoặc được nêu trong điều khoản sử dụng hoặc chính sách bản quyền của Nền tảng QT&KDDL.

 1. Người dùng xác nhận và đồng ý rằng tất cả các tài liệu, thông tin và nội dung bao gồm logo, thương hiệu, nhãn hiệu, biểu tượng, văn bản, hình ảnh, sản phẩm, dữ liệu, dịch vụ, giao diện và các tài sản sở hữu trí tuệ khác được công bố trên Nền tảng QT&KDDLcũng như các Điều khoản sử dụng (gọi chung là “Thông tin”) là các tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam giữ quyền cấp phép truy cập thông tin, sử dụng Nền tảng QT&KDDL theo Điều khoản này.
 2. Người dùng không được phép sử dụng, sao chép Thông tin hoặc tạo ra các bản phát sinh của Thông tin lên bất kỳ một phương tiện, trang web hay bất kỳ một tiện ích nào khác mà không được sự đồng ý của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.
 3. Khi được phép sử dụng Thông tin, Người dùng phải ghi rõ nguồn “Nền tảng QT&KDDL" hoặc nguồn "Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam".

Trong trường hợp có việc vi phạm bản quyền xảy ra, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có quyền (không phải nghĩa vụ) thực hiện một trong các biện pháp để bảo vệ quyền lợi của mình:

 1. Gửi thông báo bằng văn bản/email cho Người dùng, thông tin Người dùng đã và đang vi phạm bản quyền về việc sử dụng, sao chép hay phân phối các Thông tin thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, bằng bất cứ hành động hay phương pháp nào, Người dùng phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm bản quyền này.
 2. Khởi kiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Người dùng phải thanh toán toàn bộ các chi phí có liên quan đến việc khởi kiện, bao gồm nhưng không giới hạn án phí, bồi thường toàn bộ thiệt hại.

4. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Cá nhân, tổ chức sử dụng Nền tảng QT&KDDL đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được (địa chỉ IP, URL, số trang (pages visited)) khi cá nhân, tổ chức tự nguyện điền vào các biểu mẫu hoặc thực hiện các thao tác trên Nền tảng QT&KDDL. Các thông tin thu thập chỉ được sử dụng cho các mục đích phi thương mại, phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch và nâng cao trải nghiệm của người dùng.

Chúng tôi áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo mật thông tin cá nhân thu thập được. Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba, chỉ cung cấp cho cơ quan pháp luật khi có yêu cầu. 

Người dùng có trách nhiệm tự bảo mật và lưu giữ những hoạt động trong quá trình sử dụng Nền tảng QT&KDDL, bao gồm cả mật khẩu và tài khoản. Người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho về hành vi lạm dụng trái phép, vi phạm bảo mật và lưu giữ về thông tin đăng ký và mật khẩu tài khoản để hợp tác xử lý kịp thời.

Trong khi sử dụng Nền tảng QT&KDDL, nếu người dùng nhận thấy những dấu hiệu không bình thường thì nên ngừng sử dụng ngay lập tức để tránh những thiệt hại có thể xảy ra và thông báo cho chúng tôi để kịp thời xử lý. Chúng tôi sẽ kiểm tra và khắc phục các dấu hiệu không bình thường trong thời gian nhanh nhất ngay sau khi biết hoặc được thông báo.

5. CAM KẾT KHI SỬ DỤNG NỀN TẢNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH DU LỊCH

Người dùng cam kết KHÔNG sử dụng các tính năng, tiện tích, thông tin và tài nguyên trên Nền tảng QT&KDDL vào những ĐIỀU CẤM  dưới đây:

 1. Tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây thù hận, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây hại đến an ninh quốc gia và trật tự xã hội.
 2. Tiết lộ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.
 3. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục.
 4. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân, xâm phạm quyền tự do cá nhân, gây phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 5. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
 6. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp, truy cập, sử dụng thông tin hợp pháp và lợi ích hợp pháp trên internet của tổ chức, cá nhân.
 7. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ, hoạt động hợp pháp của hệ thống.
 8. Xâm nhập, sử dụng trái pháp luật mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên internet.
 9. Thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác; lợi dụng sơ hở, điểm yếu của hệ thống thông tin để thu thập, khai thác thông tin cá nhân.
 10. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng của biện pháp an toàn thông tin mạng của hệ thống thông tin; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên internet.
 11. Có hành động gian lận hoặc bất kỳ hành vi vi phạm quy định trên Nền tảng QT&KDDL hoặc của một bên thứ ba bất kỳ mà Nền tảng QT&KDDL có hợp tác, liên kết.
 12. Các điều cấm khác theo quy định pháp luật.

6. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DÙNG NỀN TẢNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH DU LỊCH

Quyền của Người dùng khi đăng nhập và sử dụng Nền tảng QT&KDDL:

 1. Người dùng được bảo mật các thông tin cá nhân theo quy định về Bảo mật thông tin Người dùng của Nền tảng QT&KDDL;
 2. Người dùng được quyền từ chối sử dụng Nền tảng QT&KDDL mà không cần đưa ra lý do;
 3. Người dùng được truy cập Nền tảng QT&KDDL bằng cách sử dụng phương tiện được cho phép. Người dùng lưu ý kiểm tra để đảm bảo rằng Người dùng đã tải về đúng Ứng dụng cho thiết bị của mình.

Cùng với những trách nhiệm ràng buộc nêu trên, với việc sử dụng Nền tảng QT&KDDL, Người dùng đồng ý rằng:

 1. Người dùng cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân theo yêu cầu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam khi đăng ký tài khoản và trong suốt quá trình sử dụng Nền tảng QT&KDDL;
 2. Người dùng bảo mật và giữ an toàn mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để Người dùng truy cập vào Nền tảng QT&KDDL;
 3. Người dùng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc sử dụng Tài khoản của mình trên Ứng dụng;
 4. Trong trường hợp Người dùng mất điện thoại hoặc thay đổi số điện thoại/thông tin đăng ký Tài khoản, Người dùng có nghĩa vụ thông báo cho Trung tâm Hỗ trợ Nền tảng QT&KDDL để tiến hành thủ tục thay đổi hoặc tạm thời chặn các hoạt động có liên quan trên Nền tảng QT&KDDL. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm hoặc giải quyết khiếu nại trong trường hợp Người dùng không thông báo dẫn đến việc có bên thứ ba sử dụng Tài khoản đó của Người dùng;
 5. Người dùng không ủy quyền, chuyển nhượng hay chuyển giao Tài khoản của mình với bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba bất kỳ;
 6. Người dùng không sử dụng Tài khoản không phải của mình để truy cập và sử dụng các tính năng trên Nền tảng QT&KDDL;
 7. Người dùng chịu trách nhiệm về tính chính xác và trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin mà Người dùng cung cấp trên Nền tảng QT&KDDL;
 8. Người dùng không sử dụng Nền tảng QT&KDDL vào các mục đích trái pháp luật;
 9. Người dùng không sử dụng Nền tảng QT&KDDL để gây phiền toái hoặc làm khó Đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch cũng như Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam;
 10. Người dùng không bôi nhọ danh dự, vu khống, hoặc bịa đặt những điều làm tổn hại đến danh dự, uy tín của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng như Đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch;
 11. Người dùng không có những hành vi gây phương hại cho Nền tảng QT&KDDL theo bất kỳ cách nào;
 12. Người dùng không sao chép, sử dụng các thông tin trên Nền tảng QT&KDDL mà không có sự cho phép của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

7. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM - CƠ QUAN CHỦ TRÌ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, VẬN HÀNH NỀN TẢNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH DU LỊCH (CHÚNG TÔI)

 1. Chúng tôi có quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu tài sản trí tuệ có liên quan, đối với Nền tảng QT&KDDL.
 2. Tuân thủ các quy định của pháp luật.
 3. Đảm bảo cung cấp chính xác, đầy đủ các tính năng và thông tin cần thiết cho Người dùng Nền tảng QT&KDDL.
 4. Cung cấp tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ Người dùng sử dụng Nền tảng QT&KDDL.
 5. Giải đáp thắc mắc, phản ánh của Người dùng liên quan đến hoạt động du lịch ở Việt Nam và Nền tảng QT&KDDL.
 6. Bảo mật các thông tin của Người dùng, không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc là cần thiết để (a) thi hành các Điều khoản của Thỏa thuận này, (b) phát hiện, ngăn chặn gian lận, bảo mật, hoặc các vấn đề kỹ thuật, (c) trả lời các yêu cầu hỗ trợ Người dùng hoặc (d) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Nền tảng QT&KDDL, người sử dụng và công chúng.
 7. Khóa/tạm ngừng/chấm dứt/ hoặc từ chối việc sử dụng các tính năng hoặc tạm ngừng hoặc khóa chức năng đăng nhập của Người dùng trong quá trình sử dụng Nền tảng QT&KDDL mà không cần phải báo trước cho Người dùng khi xảy ra các trường hợp như sau:
 1. Tạm ngưng dịch vụ để nâng cấp, bảo trì hệ thống;
 2. Khi phát hiện Người dùng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Điều
  khoản, các quy định về việc sử dụng Nền tảng QT&KDDLhoặc các quy định pháp luật có liên quan;
 3. Theo quyết định và/hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 1. Thay đổi/điều chỉnh thông tin giao diện màn hình, chức năng; nâng cấp, phát triển nền tảng, bổ sung các tiện ích vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải báo trước cho Người dùng.
 2. Khi Người dùng truy nhập và sử dụng Nền tảng QT&KDDL, Chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ các thông tin như các số liệu thống kê quá trình truy cập, các thông tin cá nhân cung cấp khi đăng ký, đăng nhập, khai báo… Chúng tôi có quyền sử dụng các thông tin này vào việc lập kế hoạch, nghiên cứu, quản lý, giám sát, tư vấn, hỗ trợ giữa Chúng tôi với Người dùng và (hoặc) sử dụng vào mục đích quảng bá, giới thiệu sản phẩm của ngành du lịch cho Người dùng.
 3. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

8. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

 1. Nhà cung cấp dịch vụ du lịch chủ động thực hiện đăng ký tiêu chuẩn an toàn với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định và chịu trách nhiệm về thông tin đăng ký, thông tin giới thiệu và chương trình khuyến mãi, ưu đãi liên quan của cơ sở mình. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam không chịu trách nhiệm về mọi hậu quả xảy ra do Nhà cung cấp dịch vụ du lịch và Người dùng cung cấp thông tin sai lệch.
 2. Nền tảng QT&KDDLcung cấp địa chỉ của nhiều tổ chức hay liên kết tới nhiều trang/cổng thông tin điện tử (website) khác. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam không chịu trách nhiệm về nội dung thông tin và mọi hậu quả có thể xảy ra liên quan tới việc sử dụng các địa chỉ, liên kết này.
 3. Trong mọi trường hợp, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam không chịu trách nhiệm về về bất kỳ thiệt hại nào cho các thiết bị, máy móc mà Người dùng dùng để truy cập vào ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại do phần mềm độc hại, virus, các thiệt hại về việc không thể truy cập được các trang thông tin liên lạc khác hoặc thiết bị, máy móc của Người dùng bị chậm…
 4. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam không đảm bảo việc loại trừ các yếu tố gây hại đến việc sử dụng ứng dụng của Người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố sau: Hành vi cố ý vi phạm và gây thiệt hại từ bên thứ ba, hoặc virus.
 5. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam không có nghĩa vụ bảo đảm rằng Nền tảng QT&KDDLsẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Người dùng hoặc các hoạt động của nền tảng sẽ không bị gián đoạn hoặc không bao giờ lỗi hoặc không có bất kỳ vấn đề khác tác động. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục lỗi (nếu có) xảy ra trên Nền tảng QT&KDDL để đem lại sự hài lòng cho Người dùng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hỗ trợ hoặc bồi thường cho khách hàng về những rủi ro và thiệt hại (nếu có) do những yếu tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
 6. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn, tổ chức tài chính của Người dùng, bất kỳ hệ thống thanh toán nào, bất kỳ bên cung cấp dịch vụ thứ ba, bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, các điểm truy cập Internet hoặc các trung tâm dữ liệu hoặc thiết bị máy tính hoặc phần mềm, bất kỳ dịch vụ thư tín hoặc dịch vụ giao nhận hoặc cho bất kỳ trường hợp ngoài tầm kiểm soát của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (bao gồm nhưng không giới hạn, cháy, lụt, thảm họa thiên nhiên khác, chiến tranh, bạo loạn, đình công, hành vi dân sự hoặc cơ quan quân sự, thiết bị bị lỗi, virus máy tính, xâm nhập hoặc tấn công bởi một bên thứ ba, hoặc bị gián đoạn điện; viễn thông; dịch vụ tiện ích khác).
 7. Trong mọi trường hợp, Người dùng hiểu rằng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam hoặc các tổ chức, cá nhân đối tác của Chúng tôi trong việc sản xuất, quản lý, vận hành nền tảng này sẽ không phải chịu trách nhiệm, không phải bồi thường cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên về tài chính, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác (nếu có) khi sử dụng ứng dụng.
 8. Người dùng (Bạn) đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Chúng tôi khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
 9. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam không chịu trách nhiệm khi Google CH Play và Apple App Store có những thay đổi về chính sách sử dụng ảnh hưởng đến việc sử dụng ứng dụng của bạn như: nền tảng bị xóa hoặc đình chỉ hoạt động.

VỀ CHÚNG TÔI

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam National Authority of Tourism (VNAT), là tổ chức trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về du lịch trên phạm vi cả nước, quản lý các dịch vụ công về du lịch theo quy định của pháp luật. Xem thêm : https://vietnamtourism.gov.vn/post/50437  

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã cho ra mắt Nền tảng Quản trị và Kinh doanh du lịch. Nền tảng trở thành một công cụ hữu ích đối với hướng dẫn viên và cơ sở lưu trú/kinh doanh dịch vụ du lịch.

Nền tảng Quản trị và Kinh doanh du lịch cung cấp thông tin cập nhật về hoạt động du lịch ở Việt Nam. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể:

* Đối với Hướng dẫn viên

- Theo dõi tour đang dẫn, dễ dàng kết nối với khách du lịch tham gia tour nhằm hỗ trợ, đưa ra thông tin giải đáp kịp thời.

- Thường xuyên được cập nhật các thông tin về lịch đào tạo hướng dẫn viên, các sự kiện, khóa học nâng cao chuyên môn thiết thực.

- Gửi phản ánh kịp thời tới Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam hay công ty lữ hành phụ trách tour về các vấn đề cần hỗ trợ, giải đáp trong quá trình dẫn tour.

* Đối với Cơ sở lưu trú/kinh doanh dịch vụ du lịch

- Dễ dàng hỗ trợ khách du lịch đăng ký, mở tài khoản Thẻ Việt.

- Thanh toán các dịch vụ thông qua Thẻ Việt – Thẻ Du lịch thông minh (miễn phí giao dịch) hoặc quét mã QR trên nền tảng cho khách du lịch nhanh chóng, an toàn và bảo mật.

- Check-in phòng cho khách lưu trú bằng cách sử dụng Thẻ Việt hoặc quét mã QR trên ứng dụng.

- Quản lý phòng tại các cơ sở lưu trú: mang lại hiệu quả tối ưu trong quản lý và điều hành cơ sở lưu trú vừa và nhỏ; giúp các cơ sở lưu trú dễ dàng quản lý đặt phòng, tình trạng phòng, nhận trả phòng, quản lý thông tin khách hàng, thống kê tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh, thanh toán điện tử thông qua Thẻ Du lịch thông minh.

- Xây dựng hệ thống thuyết minh đa phương tiện (multimedia guide) cho các điểm đến nhằm gia tăng trải nghiệm tham quan của khách du lịch.

- Tham gia công tác báo cáo thống kê định kỳ theo quy định của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Nền tảng Quản trị và Kinh doanh du lịch  được Trung tâm Thông tin du lịch trực tiếp nghiên cứu, sản xuất, quản lý và vận hành. Trung tâm Thông tin du lịch là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, thực hiện chức năng thông tin, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông và thống kê trong ngành Du lịch. Trung tâm Thông tin du lịch có tên giao dịch quốc tế là Tourism Information Technology Center (TITC).

 

HỖ TRỢ VÀ GIÚP ĐỠ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH
Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại/zalo: 0862 10 10 10

Hotline: 1900 6888

Email: titc@vietnamtourism.gov.vn