Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM
Tổ chức Quản lý Điểm đến (Destination Management Organisation - DMO)

Dự án ESRT hỗ trợ sự hợp tác của các tỉnh và các doanh nghiệp tư nhân để cùng nhau xây dựng các vấn đề về quản lý tiếp thị điểm đến ở cấp độ vùng và liên tỉnh.

Du lịch Cộng đồng (Community Based Tourism - CBT)

Du lịch Cộng đồng (CBT) là một loại hình du lịch nhấn mạnh tính bền vững của môi trường và xã hội. Các cộng đồng đưa ra quyết định và xây dựng chương trình một cách tự chủ.

Bình đẳng giới trong Du lịch

Du lịch có khả năng tạo ra các cơ hội việc làm cho những người có hoàn cảnh, năng lực và kỹ năng khác nhau. Để phát huy các kỹ năng còn tiềm tàng trong bất kỳ xã hội nào, du lịch cần phải tìm cách thu hút người tài từ tất cả các cộng đồng dân cư, đặc biệt là những cộng đồng chưa được tham gia đầy đủ vào đội ngũ lao động hiện nay.

Mô hình doanh nghiệp thực hiện du lịch có trách nhiệm

Mô hình doanh nghiệp thực hiện du lịch có trách nhiệm theo tài liệu của Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV.

Du lịch trách nhiệm vì sự phát triển bền vững

Ngày nay, khái niệm "Du lịch có trách nhiệm" không là một loại hình du lịch mới, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng.

Du lịch có trách nhiệm và chứng chỉ cho du lịch có trách nhiệm

(VTR) Ngày 20/10/2011, Tổng cục Du lịch phối hợp với Quỹ quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) tổ chức hội thảo du lịch có trách nhiệm và chứng chỉ cho du lịch có trách nhiệm. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch, đại diện các tổ chức quốc tế (WWF, SNV, JICA) và đại diện các doanh nghiệp du lịch.

Du lịch có trách nhiệm: Lợi ích kinh tế lớn

Du lịch có trách nhiệm là những hoạt động và quá trình du lịch trực tiếp hoặc gián tiếp giảm thiểu những tác động tiêu cực về kinh tế, xã hội, môi trường, mang lại lợi ích kinh tế nhiều hơn cho cư dân địa phương.

Bảo vệ môi trường và quản lý năng lượng trong cơ sở lưu trú du lịch

(VTR) Ngày 8/12/2011, tại TP. Đà Nẵng, Tổng cục Du lịch đã tổ chức hội thảo, tập huấn Bảo vệ môi trường và quản lý năng lượng trong cơ sở lưu trú du lịch (từ ngày 8 – 10/12/2011) nhằm nâng cao trình độ, kiến thức về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, đồng thời giới thiệu về Nhãn Bông sen xanh và tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý cơ sở lưu trú du lịch cho các cơ sở lưu trú du lịch khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Trang:  ... 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch