Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM
Tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho Cơ sở lưu trú tại Sa Pa

Ngày 14/6/2014, Dự án EU đã tổ chức khóa tập huấn đầu tiên nhằm nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho nhóm đối tượng các cơ sở lưu trú tại thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho Cộng đồng tại Sa Pa, Lào Cai

Khóa tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho Cộng đồng do Dự án EU tổ chức tại thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai vào ngày 13/6/2014.

Tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho Cộng đồng tại xã Kim Nọi, Yên Bái

Ngày 11/6/2014, khóa tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho Cộng đồng do Dự án EU tổ chức tiếp tục diễn ra tại Nhà văn hóa xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho Cộng đồng tại Mộc Châu, Sơn La

Ngày 11/6/2014, Dự án EU tiếp tục triển khai tập huấn về Du lịch có trách nhiệm cho cộng đồng tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho Cộng đồng tại Hùng Lô, Phú Thọ

Ngày 9/6/2014, khóa tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho Cộng đồng do Dự án EU tổ chức tiếp tục diễn ra tại Nhà văn hóa xã Hùng Lô, tỉnh Phú Thọ.

Triển khai chuỗi các Khóa tập huấn về Du lịch có trách nhiệm

Ngày 8/6/2014, khóa tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho cộng đồng đầu tiên do Dự án EU tổ chức đã diễn ra tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Giới thiệu Tờ thông tin số 2: Du lịch có trách nhiệm và ngành Lữ hành ở Việt Nam

Dự án EU xin trân trọng giới thiệu Tờ thông tin số 2 của Dự án với nội dung: “Du lịch có trách nhiệm và ngành Lữ hành ở Việt Nam”.

Giới thiệu Tờ thông tin số 1: Giới thiệu về Du lịch có trách nhiệm

Dự án EU xin trân trọng giới thiệu Tờ thông tin số 1 của Dự án với nhan đề: “Giới thiệu Du lịch có trách nhiệm”.

Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch