Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
VTC10 - Hội nghị Du lịch có trách nhiệm 2012

Bản tin giới thiệu Hội nghị Thường niên về Du lịch có trách nhiệm phát trên kênh VTC10, ngày 2/11/2012.

Hội nghị Phát triển Du lịch có Trách nhiệm

Hội nghị diễn ra ngày 2/11/2012 tại Khách sạn Daewoo, Hà Nội.

VTV1 - Tin về Hội nghị Du lịch có trách nhiệm 2012

Tin về Hội nghị Thường niên về Du lịch có Trách nhiệm năm 2012 với chủ đề "Nâng cao trách nhiệm trong phát triển du lịch", do Dự án Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội tổ chức ngày 2/11/2012.

VTV2 - Hội thảo đồng bộ tiêu chuẩn du lịch

Phóng sự ngắn về Hội thảo Phương hướng đồng bộ hóa tiêu chuẩn VTOS với tiêu chuẩn nghề quốc gia về du lịch (6/9/2012) phát trên VTV2, chương trình Tạp chí Du lịch vào các ngày 28/9, 30/9 và 1/10/2012.

Bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia về Du lịch: Phải phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam

Tại Hà Nội, vừa diễn ra Hội thảo “Phương hướng đồng bộ hóa tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) với tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia về du lịch”. Hội thảo do Dự án EU tổ chức nhằm trao đổi thông tin với các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo đã và đang sử dụng VTOS, đồng thời đề xuất kế hoạch đồng bộ hóa tiêu chuẩn VTOS theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

Thông cáo báo chí Hội thảo đồng bộ tiêu chuẩn du lịch

Hội thảo “Phương hướng đồng bộ hóa tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) với tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia về du lịch” do dự án EU tổ chức nhằm trao đổi thông tin với các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo đã và đang sử dụng VTOS, đồng thời đề xuất kế hoạch đồng bộ hóa tiêu chuẩn VTOS theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

Video hướng dẫn Kỹ năng Đào tạo

Video hướng dẫn kỹ năng đào tạo đi kèm các video hướng dẫn kỹ năng nghề thuộc tiêu chuẩn VTOS.

Video hướng dẫn Nghiệp vụ Đặt giữ chỗ lữ hành

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (Tiêu chuẩn VTOS) - Nghiệp vụ đặt giữ chỗ lữ hành mô tả vị trí công việc cơ bản nhất của Nhân viên trong một doanh nghiệp lữ hành có trách nhiệm hỗ trợ nhân viên chuyên trách trong việc sử dụng các hệ thống công nghệ lữ hành của công ty và học tập tại doanh nghiệp để trở thành nhân viên chuyên trách có đủ năng lực trong một đại lý lữ hành và/ hoặc một hãng lữ hành có sử dụng hệ thống và chương trình vi tính phổ biến quốc tế.

Trang:  ... 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch