Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2012

(VTR) Thực hiện Khung kế hoạch hành động hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng (TBMR) giai đoạn 2010 - 2015; trên cơ sở những bài học kinh nghiệm của chương trình hợp tác năm 2011, các tỉnh trong khu vực 8 tỉnh TBMR đã thống nhất phối hợp tổ chức các hoạt động hợp tác trọng tâm trong năm 2012 nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các tỉnh trong khu vực đồng thời đẩy mạnh các hoạt động phát triển sản phẩm, tăng cường quảng bá - xúc tiến và đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Bảo vệ quyền lợi du khách cần được đưa vào Luật

Gần 100 đại diện của Hiệp hội Du lịch các tỉnh thành phố, các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, vận chuyển và dịch vụ du lịch, đại diện đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên và các cơ sở đào tạo du lịch đã tham gia trao đổi và góp ý kiến tại Hội thảo Luật Du lịch diễn ra ở Hà Nội hôm nay, ngày 30/5.

Sửa đổi Luật Du lịch: Nhấn mạnh bảo vệ quyền lợi du khách

Bảo vệ quyền lợi của khách du lịch, kể cả khách quốc tế và khách nội địa, đang là vấn đề bức thiết, thu hút nhiều ý kiến đóng góp nhằm sửa đổi, bổ sung Luật Du lịch.

Họi thảo về Luật Du lịch

(VTR) - Ngày 30/5/2012, Tổng cục Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Chương trình phát triển Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (Dự án ESRT) tổ chức hội thảo về Luật Du lịch nhằm thu thập các ý kiến đóng góp, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Du lịch cho phù hợp với mục tiêu phát triển của ngành Du lịch đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Hội thảo có sự tham gia của Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, 90 doanh nghiệp lữ hành và khách sạn, 12 hiệp hội du lịch địa phương.

Hội thảo về Luật Du lịch: “Chiếc áo” đã quá chật!

(LV) - Ngày 30/5, Dự án "Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội - ESRT" (do EU tài trợ) phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) tổ chức Hội thảo về Luật Du lịch nhằm lấy ý kiến đóng góp và đề xuất từ các đối tác để sửa đổi, bổ sung Luật Du lịch. Khoảng 100 đại biểu, chủ yếu từ các Hiệp hội Du lịch địa phương, Hiệp hội chuyên ngành đã tham gia hội thảo.

Dự án ESRT: Triển khai nhiều mặt hoạt động

(DL) - Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” (Dự án ESRT) gồm 28 hoạt động chính, tập trung trong 3 hợp phần: hỗ trợ chính sách và tăng cường thể chế; nâng cao năng lực của các đối tác và quan hệ đối tác công - tư; duy trì bền vững hệ thống đào tạo nghề du lịch bao gồm hệ thống Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (VTOS). Trên cơ sở 3 hợp phần này, BQL Dự án ESRT đã và đang triển khai nhiều mặt hoạt động cụ thể.

Luật Du lịch - Đầy rẫy bức xúc!

Luật Du lịch (DL) có hiệu lực từ ngày 1-1-2006, thế nhưng nhiều điều khoản luật phải đợi 2 đến 3 năm sau mới triển khai được vì phải chờ văn bản hướng dẫn. Con người là một nhân tố quyết định cho phát triển DL Việt Nam, nhưng Luật DL không có một điều khoản nào nhắc đến vấn đề đào tạo…

Sửa Luật du lịch để tăng cường bảo vệ du khách

Xây dựng lực lượng cảnh sát du lịch, thống nhất giá vé tham quan của du khách nội địa và quốc tế, quản lý chất lượng hướng dẫn viên..., là những vấn đề mà nhiều đại biểu mong muốn đưa vào Luật Du lịch sửa đổi.

Trang:  ... 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch