Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
LỊCH SỰ KIỆN
Lịch sự kiện tháng 8/2014

Dự án EU xin trân trọng giới thiệu Lịch sự kiện trong tháng 8/2014 với rất nhiều hoạt động mà Dự án tham gia/hỗ trợ trong tháng này.

Lịch sự kiện tháng 7/2014

Dự án EU xin trân trọng giới thiệu Lịch sự kiện tháng 7 của Dự án.

Lịch sự kiện tháng 6/2014

Dự án EU xin trân trọng giới thiệu Lịch sự kiện tháng 6 của Dự án.

Lịch sự kiện tháng 5/2014

Tổng hợp những sự kiện của Dự án trong tháng 5/2014

Lịch sự kiện tháng 4/2014

Tổng hợp các sự kiện của Dự án EU hoặc các sự kiện mà Dự án tham gia/hỗ trợ trong tháng 4/2014.

Lịch sự kiện tháng 3/2014

Tổng hợp các sự kiện của Dự án EU hoặc các sự kiện mà Dự án tham gia/hỗ trợ trong tháng 3/2014.

Lịch sự kiện tháng 2/2014

Tổng hợp các sự kiện của Dự án EU hoặc các sự kiện mà Dự án tham gia/hỗ trợ trong tháng 2/2014.

Lịch sự kiện tháng 1/2014

Tổng hợp các sự kiện của Dự án EU hoặc các sự kiện mà Dự án tham gia/hỗ trợ trong tháng 1/2014.

Trang:  1  2  3  4  5 
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch