Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
LỊCH SỰ KIỆN
Lịch sự kiện tháng 12/2013

Tổng hợp các sự kiện của Dự án EU hoặc các sự kiện mà Dự án tham gia/hỗ trợ trong tháng 12/2013, tháng cuối cùng của Kế hoạch Hoạt động số 2.

Lịch sự kiện tháng 11/2013

Tổng hợp các sự kiện của Dự án EU hoặc các sự kiện mà Dự án tham gia/hỗ trợ trong tháng 11/2013.

Lịch sự kiện tháng 10/2013

Tổng hợp các sự kiện của Dự án EU hoặc các sự kiện mà Dự án tham gia/hỗ trợ trong tháng 10/2013.

Lịch sự kiện tháng 9/2013

Tổng hợp các sự kiện của Dự án EU hoặc các sự kiện mà Dự án tham gia/hỗ trợ trong tháng 9/2013.

Lịch sự kiện tháng 8/2013

Tổng hợp các sự kiện của Dự án EU hoặc các sự kiện mà Dự án tham gia/hỗ trợ trong tháng 8/2013.

Lịch sự kiện tháng 7/2013

Tổng hợp các sự kiện của Dự án EU trong tháng 7/2013.

Lịch sự kiện tháng 6/2013

Các sự kiện do Dự án EU thực hiện hoặc tham gia trong tháng 6 năm 2013.

Trang:  1  2  3  4  5 
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch