Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
DOWNLOAD
Báo cáo kỹ thuật “Chiến lược quản lý điểm đến - Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam”

Size: Kích thước: 1 MB - Downloaded: 1062 - 28/07/2015

Báo cáo kỹ thuật “Chiến lược quản lý điểm đến - Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam” do Dự án EU-ESRT xây dựng năm 2014 trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác liên kết phát triển Du lịch 3 tỉnh duyên hải miền Trung ký ngày 27/2/2014. Báo cáo được xem là tài liệu tham khảo hữu ích cho ngành Du lịch 3 địa phương để nghiên cứu khi xây dựng kế hoạch hoạt động của mình cho giai đoạn tới. Báo cáo tập trung phân tích hiện trạng và chỉ ra các phát hiện chính về ngành Du lịch của 3 tỉnh Duyên hải miền Trung, trên cơ sở đó đưa ra các đề xuất cho phát triển sản phẩm, chất lượng dịch vụ và marketing đến năm 2020 cho ngành du lịch của 3 địa phương.

Hướng dẫn xây dựng chính sách Du lịch có trách nhiệm

Size: Kích thước: 913 KB - Downloaded: 1651 - 06/05/2015

Hướng dẫn xây dựng chính sách Du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam được soạn thảo với mục đích làm tài liệu thực tiễn hỗ trợ quá trình ban hành chính sách, pháp luật cũng như hoạt động trong ngành Du lịch (cả trực tiếp và gián tiếp) nhằm xác định và đề cập tới các chính sách chính, hình thành tính bền vững và hành động có trách nhiệm trong du lịch.

Tài liệu hướng dẫn vận hành Du lịch lưu trú tại nhà dân (Homestay)

Size: Kích thước: 6 MB - Downloaded: 4768 - 25/09/2014

Tài liệu hướng dẫn vận hành du lich lưu trú tại nhà dân (Homestay) được thiết kế như một bản tóm tắt các tiêu chuẩn dịch vụ quan trọng trong hoạt động của các cơ sở lưu trú du lịch tại nhà dân cho chủ các cơ sở này. Tài liệu này cung cấp một cái nhìn tổng thể về các kĩ năng cơ bản của ngành khách sạn như dịch vụ khách hàng, phục vụ buồng và dịch vụ ăn uống cho tới các kĩ năng quản lý doanh nghiệp nhỏ như kĩ năng marketing và kế toán cơ bản. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng tài liệu này cho các học viên trong các khóa đào tạo hoặc dưới hình thức là một ấn phẩm độc lập cho những người không có cơ hội tiếp cận các khóa đào tạo chính thức.

Sổ tay Du lịch cộng đồng

Size: Kích thước: 2 MB - Downloaded: 3920 - 25/09/2014

Sổ tay Du lịch cộng đồng Việt Nam được thiết kế như một tài liệu hướng dẫn tham khảo thực tiễn, hướng tới chính quyền cấp tỉnh, cấp quận/huyện và địa phương, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức trong khu vực tư nhân hoạt động trong ngành Du lịch và chính các cộng đồng địa phương. Nội dung của tài liệu này tập trung vào cách thức xây dựng các sản phẩm du lịch cộng đồng có trách nhiệm nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường, từ đó phát triển mô hình này một cách thành công hơn trong tương lai.

Kết quả khảo sát Nhu cầu đào tạo Du lịch ở Việt Nam 2013 theo từng lĩnh vực

Size: Kích thước: 8 MB - Downloaded: 1402 - 30/05/2014

Khảo sát Đánh giá Nhu cầu Đào tạo được thực hiện thông qua một bộ các câu hỏi được thiết kế riêng và các cuộc phỏng vấn mục tiêu với các nhà điều hành và các công ty lữ hành; các cơ sở lưu trú và phục vụ ẩm thực; các công ty vận chuyển du lịch; những nhà tổ chức du lịch liên quan đến Hội nghị, sự kiện, thiên nhiên, văn hóa, di sản, thể thao và du lịch mạo hiểm; nghề thủ công và bán lẻ, các công ty công nghệ; các trường Giáo dục và đào tạo Nghề Du lịch và các tổ chức quan trọng của khu vực công. Kết quả của khảo sát giúp dự đoán và giải thích một loạt các thay đổi đang ảnh hưởng đến các tác động lên du lịch về các kỹ năng mà du lịch Việt Nam yêu cầu.

Tài liệu tóm tắt Đánh giá nhu cầu đào tạo Du lịch ở Việt Nam 2013

Size: Kích thước: 2 MB - Downloaded: 1143 - 29/05/2014

Mục đích của Đánh giá nhu cầu đào tạo quốc gia cho ngành du lịch tại Việt Nam là đưa ra thông tin cập nhật nhất về nhu cầu đào tạo và kỹ năng của các tổ chức và doanh nghiệp trong ngành du lịch Việt Nam ở cả khu vực công và tư. Nghiên cứu chỉ ra các nhu cầu kỹ năng ở tất cả các vùng và địa phương trong cả nước, nhu cầu của các lĩnh vực du lịch đang nổi và nhu cầu cụ thể của nhóm đối tượng là phụ nữ và người dân tộc thiểu số đang tìm kiếm công việc trong ngành Du lịch. Đồng thời, tài liệu này cũng nhằm dự đoán và giải thích một loạt các thay đổi đang ảnh hưởng đến các tác động lên du lịch về các kỹ năng mà du lịch Việt Nam yêu cầu.

Tài liệu hướng dẫn vận hành Trung tâm Thông tin Du lịch Việt Nam

Size: Kích thước: 2 MB - Downloaded: 6910 - 09/05/2014

Tài liệu Hướng dẫn vận hành Trung tâm Thông tin Du lịch của Việt Nam được thiết kế như một nguồn tham khảo thực tiễn nhằm hỗ trợ các tổ chức có mong muốn thiết lập một Trung tâm Thông tin Du lịch tại Việt Nam. Hướng dẫn này đưa ra một cách nhìn đơn giản nhưng toàn diện, bao quát cả ba giai đoạn của một quá trình, đó là lập kế hoạch, thiết kế và vận hành. Các cơ quan du lịch cấp tỉnh, quận/huyện và địa phương, các tổ chức phi chính phủ có quan hệ công tác với các điểm đến du lịch, các tổ chức trong khu vực tư nhân tại các điểm tham quan hoặc ngay cả các cộng đồng địa phương có mong muốn phát triển, tăng cường hoạt động của các Trung tâm Thông tin Du lịch ở địa phương mình có thể có sự quan tâm nhất định tới Hướng dẫn này.

Sách Hướng dẫn dành cho các cơ sở lữ hành và khách sạn

Size: Kích thước: 877 KB - Downloaded: 1424 - 09/05/2014

Sách hướng dẫn dành cho các cơ sở giáo dục và đào tạo là tài liệu tham khảo cần thiết, khuyến khích những người lao động du lịch và khách sạn được rà soát trình độ bằng cấp hiện có nếu mong muốn được làm việc ở các quốc gia khác trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Sách hướng dẫn này sẽ cố gắng trả lời các vấn đề như Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về Nghề Du lịch trong ASEAN hoạt động như thế nào, những yêu cầu đối với các cơ sở lữ hành và khách sạn khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN được hình thành vào năm 2015.

Trang:  1  2  3  4 
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch