Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
DOWNLOAD
Giới thiệu về du lịch có trách nhiệm

Size: Kích thước: 1 MB - Downloaded: 1933 - 01/04/2014

Dự án EU xin trân trọng giới thiệu tờ Thông tin đầu tiên trong bộ các Tờ thông tin và tài liệu mà Dự án xây dựng, cung cấp thông tin đơn giản dễ tiếp cận để áp dụng du lịch có trách nhiệm tại một số khu vực cụ thể. Tờ thông tin số 1 có chủ đề “Giới thiệu về Du lịch có trách nhiệm” cung cấp cái nhìn tổng quan về Du lịch có trách nhiệm, được trình bày một cách dễ hiểu và phù hợp với tình hình tại Việt Nam.

8 câu hỏi về du lịch có trách nhiệm

Size: Kích thước: 3 MB - Downloaded: 4661 - 01/04/2014

Tờ thông tin 8 câu hỏi về du lịch có trách nhiệm trả lời rõ hơn đối với những câu hỏi quan trọng nhất về du lịch có trách nhiệm.

7 thông điệp về du lịch có trách nhiệm

Size: Kích thước: 3 MB - Downloaded: 1567 - 01/04/2014

Tờ thông tin 7 thông điệp về du lịch có trách nhiệm cung cấp những thong tin cơ bản nhất về Du lịch có trách nhiệm.

Hướng dẫn Du lịch có trách nhiệm cho hội chợ triển lãm

Size: Kích thước: 452 KB - Downloaded: 923 - 01/04/2014

Hướng dẫn Du lịch có Trách nhiệm áp dụng cho Triển lãm và Hội chợ Thương mại Du lịch tại Việt Nam. Thông qua tài liệu này, chúng tôi hi vọng sẽ cung cấp cho Quý vị một số lời khuyên hữu ích cũng như những chiến lược không tốn nhiều chi phí để giúp làm “xanh” những hội nghị, hội thảo và triển lãm của Quý vị trong tương lai.

Trang:  1  2  3  4 
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch