Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TÀI LIỆU KHÁC
Sổ tay Du lịch cộng đồng

Size: Kích thước: 2 MB - Downloaded: 3921 - 25/09/2014

Sổ tay Du lịch cộng đồng Việt Nam được thiết kế như một tài liệu hướng dẫn tham khảo thực tiễn, hướng tới chính quyền cấp tỉnh, cấp quận/huyện và địa phương, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức trong khu vực tư nhân hoạt động trong ngành Du lịch và chính các cộng đồng địa phương. Nội dung của tài liệu này tập trung vào cách thức xây dựng các sản phẩm du lịch cộng đồng có trách nhiệm nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường, từ đó phát triển mô hình này một cách thành công hơn trong tương lai.

Tài liệu hướng dẫn vận hành Trung tâm Thông tin Du lịch Việt Nam

Size: Kích thước: 2 MB - Downloaded: 6910 - 09/05/2014

Tài liệu Hướng dẫn vận hành Trung tâm Thông tin Du lịch của Việt Nam được thiết kế như một nguồn tham khảo thực tiễn nhằm hỗ trợ các tổ chức có mong muốn thiết lập một Trung tâm Thông tin Du lịch tại Việt Nam. Hướng dẫn này đưa ra một cách nhìn đơn giản nhưng toàn diện, bao quát cả ba giai đoạn của một quá trình, đó là lập kế hoạch, thiết kế và vận hành. Các cơ quan du lịch cấp tỉnh, quận/huyện và địa phương, các tổ chức phi chính phủ có quan hệ công tác với các điểm đến du lịch, các tổ chức trong khu vực tư nhân tại các điểm tham quan hoặc ngay cả các cộng đồng địa phương có mong muốn phát triển, tăng cường hoạt động của các Trung tâm Thông tin Du lịch ở địa phương mình có thể có sự quan tâm nhất định tới Hướng dẫn này.

Bản tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam

Size: Kích thước: 2 MB - Downloaded: 2042 - 22/04/2014

Nhằm định hướng phát triển và quảng bá du lịch bền vững, Dự án EU đã hỗ trợ Tổng cục Du lịch xây dựng Chiến lược Marketing cho ngành Du lịch Việt Nam, tới 2020 và Kế hoạch Hành động 2013 - 2015. Với cơ sở là Chiến lược Phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, Tầm nhìn đến năm 2030, Chiến lược Marketing hướng tới phát triển các sản phẩm chất lượng dựa vào những lợi thế tự nhiên của bảy vùng du lịch và tập trung vào du lịch biển/bãi biển, du lịch văn hóa, du lịch dựa vào tài nguyên thiê nhiên (sinh thái). Chiến lược Marketing cho ngành Du lịch Việt Nam hướng tới ba mục tiêu về kinh tế, xã hội và môi trường và tập trung phát triển du lịch và marketing tại những thị trường Châu Á - Thái Bình Dương, thị trường phía Tây - Tây Âu, những thị trường mới như Trung Đông và Ấn Độ.

Trang:  1  2 
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch