Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Phiên họp lần thứ 8 Hội đồng Tư vấn Du lịch

 
Ngày 26/7/2016, phiên họp lần thứ tám của Hội đồng tư vấn Du lịch (HĐTVDL) đã diễn ra tại Hà Nội với sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án EU-ESRT. Phiên họp tập trung thảo luận về kế hoạch e-marketing trong thời gian tới của ngành Du lịch Việt Nam và tính bền vững của Hội đồng sau khi Dự án EU-ESRT kết thúc.

Tại phiên họp, các Tổ trưởng các Tổ công tác của Hội đồng lần lượt cập nhật thông tin về các hoạt động đã thực hiện kể từ phiên họp lần thứ bảy tháng 10/2015. Trong thời gian qua, Tổ công tác về Quản lý chất lượng dịch vụ du lịch và Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch đã soạn thảo các công văn liên quan tới khung trình độ nghề và tiêu chuẩn nghề quốc gia để trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổ cũng đã đóng góp ý kiến cho Hội thảo quốc gia về đào tạo chất lượng cao và đề xuất tạo điều kiện cho dịch chuyển lao động và công nhận bậc nghề trong Du lịch.


Trong khi đó, Tổ công tác về Chính sách và Thể chế tập trung vào bốn vấn đề chính gồm thị thực, các vấn đề liên quan tới đất đai và thuế đất, những thách thức trong việc đảm bảo kinh doanh du lịch MICE và vấn đề sửa đổi Luật Du lịch. Ngoài ra, vấn đề giấy phép làm việc là một vấn đề mới phát sinh trong thời gian qua, với yêu cầu về bằng cấp cùng 5 năm kinh nghiệm làm việc được xem là thách thức đối với các khách sạn quốc tế và một số khách sạn trong nước. Do đó, Tổ đề xuất cần phải có một sự thay đổi kịp thời để hỗ trợ cho sự phát triển của ngành Du lịch.

 

Về hoạt động Quảng bá xúc tiến Du lịch, Tổ công tác chuyên trách cũng đã chính thức ký Biên bản ghi nhớ với TCDL về hợp tác chung trong lĩnh vực marketing vào tháng 10/2015 và Thỏa thuận hợp tác về e-marketing vào tháng 6/2016. Theo đó, Ogilvy One được chọn là công ty triển khai các hoạt động e-marketing với việc chính thức thành lập Công ty Doanh nghiệp xã hội Hội đồng Tư vấn Du lịch ngày 10/6/2016.


Vấn đề bền vững của Hội đồng sau khi Dự án EU-ESRT kết thúc và thành viên Hội đồng đã được đưa ra trình bày tại Phiên họp. Để thực hiện tầm nhìn dài hạn của Hội đồng, cần nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam bằng cách tạo điều kiện để tập trung các nguồn lực về tài chính, nhân lực và trí tuệ. Hợp tác công-tư cũng cần được đẩy mạnh thông qua mối quan hệ đối tác trực tiếp với Tổng cục Du lịch, đầu tư mang tính bền vững, lâu dài, đề cao tính minh bạch và công tác truyền thông hiệu quả cao.

 

Khi Dự án EU-ESRT kết thúc, Ban Thư ký của HĐTVDL sẽ tiếp tục thực hiện các công việc hành chính hiện tại. Ban Thư ký sẽ có trách nhiệm tổ chức các cuộc họp của HĐTVDL, hỗ trợ các Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ cũng như tạo điều kiện liên lạc thường xuyên giữa TCDL với các thành viên của Hội đồng, mở rộng truyền thông và kết nối với các đơn vị trong Ngành và các đơn vị của Chính phủ.

Thay mặt cho cơ quan thực hiện các hoạt động e-marketing, đại diện công ty Ogilvy One đã gửi tới Phiên họp Kế hoạch e-marketing du lịch Việt Nam trong thời gian tới. Ogilvy One sẽ triển khai một chiến lược truyền thông xã hội toàn diện để thu hút và tăng cường sự tham gia của khách du lịch quốc tế thông qua các công cụ chủ yếu như trang web của Chiến dịch quảng bá Du lịch quốc gia, trang Facebook, các tài khoản Twitter, YouTube, Instagram chính thức của TCDL. Nội dung quảng bá sẽ nhắm tới các nguồn tài nguyên chủ chốt liên quan đến những sản phẩm du lịch của Việt Nam.

 

Dự kiến trong Quý 4 năm 2016, HĐTVDL sẽ ra mắt Chương trình e-marketing với các chiến dịch trọng điểm như Chiến dịch Châu Âu (Quý 4/2016 - Quý 1/2017), Chiến dịch nước Úc (nửa đầu năm 2017) và Chiến dịch ASEAN (Quý 2 - Quý 3/2017). Ngân sách dự kiến cho hoạt động e-marketing trong ba năm, từ 2016 - 2018 lần lượt là 7,3 tỷ đổng, 22,4 tỷ đồng và 28,4 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ từ 82 - 89% tổng ngân sách marketing hàng năm của Hội đồng.
Tin đưa ngày: 26/07/2016
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch