Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Thành lập Câu lạc bộ Đào tạo viên VTOS tại Đà Nẵng

 
Tối ngày 28/7/2016, Câu lạc bộ (CLB) Đào tạo viên Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam - VTOS trực thuộc Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng chính thức được thành lập.

Mục tiêu của CLB là xây dựng và tạo điều kiện phát triển mối quan hệ giữa các đội ngũ VTOS; hỗ trợ, đào tạo, cập nhật chuyên môn, tăng cường kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ VTOS tại Đà Nẵng, triển khai áp dụng tiêu chuẩn nghề VTOS tại các doanh nghiệp du lịch và cơ sở đào tạo du lịch nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch…

Đà Nẵng là địa phương tiếp sau Quảng Ninh thành lập CLB VTOS nhằm nhân rộng mô hình đào tạo của Dự án EU-ESRT thông qua học viên VTOS. Theo kế hoạch, trong 2 năm đầu (2016-2017), CLB sẽ xây dựng chương trình “Đánh thức tài năng Đào tạo viên”, hướng tới tiếp cận các cá nhân đã có chứng chỉ đào tạo viên nhưng chưa có cơ hội, hoặc có cơ hội nhưng chưa tiến hành đào tạo tại cơ sở; tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức về VTOS, chuẩn ASEAN, hội nhập ASEAN cho sinh viên và các cơ sở đào tạo và nhân viên tổ chức…
Tin đưa ngày: 29/07/2016
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch