Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Diễn đàn Bộ trưởng ACMECS mở rộng về Du lịch có trách nhiệm

 
Diễn đàn Bộ trưởng ACMECS mở rộng về Du lịch có trách nhiệm đã được tổ chức vào ngày 08 tháng 9 năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam nhận dịp Hội chợ Du lịch Quốc tế 2016 (ITE-HCMC 2016).

Diễn đàn có sự tham dự của Bộ trưởng Du lịch các nước thành viên trong khuôn khổ hợp tác “Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong" - ACMECS (bao gồm Vương quốc Campuchia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Cộng hòa liên bang Myanmar, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam), đại diện ngành Du lịch, các tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội và chuyên gia quốc tế.

Các Bộ trưởng ghi nhận sự phát triển của du lịch ACMECS năm 2015 với 52 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 8,8 triệu lượt khách nội khối, tăng lần lượt 17% và 8% so với năm 2014, đồng thời nhấn mạnh những mối đe dọa với môi trường và xã hội có thể phát sinh trong quá trình phát triển.

Các Bộ trưởng cũng nhận thấy du lịch đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cộng đồng, góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn của các nước ACMECS.

Các bên ý thức rằng du lịch có trách nhiệm thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau đối với mỗi bên liên quan và chỉ có thể được thực hiện khi tất cả các bên, bao gồm Chính phủ, khối tư nhân, tổ chức xã hội, các chuyên gia, truyền thông và mỗi cá nhân, trong đó có khách du lịch, phát huy trách nhiệm cụ thể của mình.

Các Bộ trưởng Du lịch ACMECS nhất trí thông qua Tuyên bố Bộ trưởng ACMECS về Du lịch có trách nhiệm để tái khẳng định cam kết của ngành Du lịch ACMECS với phát triển du lịch có trách nhiệm, bền vững, toàn diện và cân bằng. Cùng cό cơ chế chính sách du lịch có trách nhiệm, tăng cường trao đổi thông tin và kinh nghiệm, tạo điều kiện thích hợp cho việc khai thác có trách nhiệm các tài nguyên văn hóa và thiên nhiên để phát triển sản phẩm du lịch; khuyến khích giáo dục, đào tạo và tăng cường năng lực chuyên môn phù hợp với các đối tượng, thúc đẩy và hỗ trợ sự tiến bộ về kinh tế-xã hội của các nhóm Xã hội dễ bị tổn thương và thúc đẩy hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư nhân với sự tham gia của các tổ chức quốc tế và phi Chính phủ.
Tin đưa ngày: 08/09/2016
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch