Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Những hỗ trợ của Dự án EU-ESRT tại khu vực Bắc miền Trung

 
Từ tháng 2/2016, Dự án EU-ESRT đã hỗ trợ phát triển du lịch có trách nhiệm tại khu vực 4 tỉnh Bắc miền Trung bằng năm nhóm hoạt động: Tăng cường Quản lý điểm đến; Chiến lược và Kế hoạch hành động Quản lý điểm đến; Ưu tiên, phân cụm và kết nối sản phẩm; Bản đồ Du lịch, Bộ Quy tắc ứng xử Du lịch có trách nhiệm và Hỗ trợ nguồn nhân lực.

Với nội dung Tăng cường Quản lý điểm đến tại khu vực 4 tỉnh Bắc miền Trung, Dự án EU-ESRT đã hỗ trợ để hình thành mô hình Tổ chức quản lý điểm đến, tạo điều kiện tăng cường đối thoại công-tư trong khu vực. Dự án đề xuất, để phát huy hiệu quả của Tổ chức quản lý điểm đến và đối thoại công-tư, các địa phương cần duy trì Ban Chỉ đạo điều phối Vùng, tăng cường vai trò lãnh đạo của Tổng cục Du lịch, hình thành Quỹ phát triển Du lịch chung đồng thời phát huy vai trò của các hiệp hội Du lịch với sự tham gia ngày càng chặt chẽ của các doanh nghiệp Du lịch.

Bên cạnh đó, Dự án EU-ESRT đã huy động các chuyên gia quốc tế và trong nước hỗ trợ các địa phương xây dựng Chiến lược và Kế hoạch hành động Quản lý điểm đến thông qua phương pháp Quy trình Đánh giá nhanh. Chiến lược này nhằm các mục tiêu như: áp dụng một cơ chế quản trị tốt, thúc đẩy các doanh nghiệp du lịch có tính cạnh tranh và các thị trường bền vững, sử dụng du lịch để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nhận thức và hiểu biết về Du lịch bền vững, xây dựng một lực lượng lao động du lịch có kỹ năng cùng những điều kiện làm việc phù hợp, bảo vệ và quảng bá các di sản thiên nhiên và văn hóa một cách thận trọng.

Về vấn đề ưu tiên, phân cụm và kết nối sản phẩm, Dự án EU-ESRT đã hỗ trợ các Tổ công tác tăng cường các sản phẩm du lịch cấp điểm đến bằng việc xây dựng một kế hoạch phân cụm và kết nối các sản phẩm, bao gồm cả xây dựng năng lực của các đối tác liên quan thông qua đối thoại công-tư. Theo đó, ba cơ hội chính phát triển sản phẩm chung phải kể đến là Tăng cường tuyến du lịch biển, Tuyến du lịch mạo hiểm theo đường mòn Hồ Chí Minh và Xây dựng và tiếp thị các sự kiện tham quan mạo hiểm/các sự kiện du lịch chung.

Ngoài ra, Bản đồ Du lịch và Bộ Quy tắc ứng xử Du lịch có trách nhiệm cũng là vấn đề được Dự án quan tâm hỗ trợ. Nếu như Bản đồ Du lịch tập trung thúc đẩy điểm đến thông qua quảng bá các sản phẩm, cụm, tuyến Du lịch có trách nhiệm ưu tiên trên bản đồ, khuyến khích khách du lịch gia tăng chi tiêu và thời gian lưu trú; thì Bộ Quy tắc ứng xử lại khuyến khích các chủ thể trong Ngành tối đa hóa lợi ích, đồng thời giảm các tác động tiêu cực tiềm năng thông qua việc xây dựng và quảng bá Bộ Quy tắc ứng xử trên các phương tiện truyền thông.

Một kết quả rất quan trọng khác của Dự án trong thời gian hỗ trợ kỹ thuật cho bốn tỉnh Bắc miền Trung là tăng cường phát triển nguồn nhân lực Du lịch cho khu vực thông qua các chương trình xây dựng năng lực cho rất nhiều đối tượng, từ các cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp du lịch, cộng đồng địa phương tới các cơ sở đào tạo nghề Du lịch. Đồng thời, Dự án cũng triển khai các chương trình Đánh giá cấp nhãn Du lịch bền vững Bông sen xanh cho các khách sạn, đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn nghề VTOS và Đánh giá các trường đào tạo nghề Du lịch tại bốn địa phương.
Tin đưa ngày: 14/09/2016
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch