Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Dự án EU-ESRT bàn giao kết quả kỹ thuật cho ba tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

 
Nhằm mục đích bàn giao lại các kết quả hỗ trợ kỹ thuật trước khi chính thức kết thúc hoạt động vào tháng 11/2016, ngày 22/9/2016, tại thành phố Cần Thơ, Dự án EU-ESRT đã tổ chức Phiên họp bàn giao cho ba tỉnh An Giang, Cần Thơ và Kiên Giang.

Chính thức liên kết hợp tác phát triển du lịch từ tháng 10/2014 bằng việc ký kết Biên bản ghi nhớ, 3 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long gồm An Giang, Cần Thơ và Kiên Giang trong những năm qua đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của Dự án EU-ESRT về phát triển du lịch có trách nhiệm trong khu vực. Các kết quả kỹ thuật đạt được tập trung xoay quanh bốn lĩnh vực Đẩy mạnh công tác quản lý điểm đến tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Phát triển sản phẩm, Tiếp thị sản phẩm và Phát triển nguồn nhân lực du lịch.

Tại phiên họp, đại diện Ban Quản lý Dự án EU-ESRT đã bàn giao tổng cộng 21 bộ tài liệu kỹ thuật cho ba địa phương để các địa phương có thể áp dụng trong công tác quản lý, phát triển du lịch bền vững và có trách nhiệm trong thời gian tới.


Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được Dự án quan tâm hỗ trợ để hình thành một Tổ chức quản lý điểm đến mang tính khu vực với mô hình gồm các Ban điều phối Du lịch của từng địa phương, trong đó thành lập nên các Tổ công tác chuyên biệt cho từng lĩnh vực. Trong thời gian qua, mô hình này phát huy hiệu quả hoạt động nhờ dựa trên sự hợp tác chặt chẽ giữa khu vực công và khu vực tư nhân.

Về vấn đề phát triển sản phẩm, Dự án EU-ESRT đã hỗ trợ Vùng xây dựng Chiến lược quản lý điểm đến du lịch cùng với việc ưu tiên và liên kết sản phẩm du lịch nhằm kiện toàn các sản phẩm mà điểm đến có thể cung cấp cho du khách. Bên cạnh đó, Dự án cũng giúp phát triển du lịch cộng đồng nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương thông qua việc hỗ trợ hoạt động của Nhà văn hóa tại An Giang và Cần Thơ.


Với sự hỗ trợ của Dự án EU-ESRT, ba địa phương đã tăng cường công tác tiếp thị sản phẩm du lịch thông qua việc tham gia vào các hội chợ du lịch, xây dựng được bản đồ tuyến điểm du lịch, Bộ Quy tắc ứng xử Du lịch có trách nhiệm của khu vực (bao gồm cả bộ quy tắc ứng xử cho khu vực Núi Cấm, An Giang). Đồng thời, Dự án cũng tư vấn đánh giá phim quảng bá điểm đến khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và hỗ trợ xây dựng các kế hoạch hoạt động marketing năm 2017 và kế hoạch xây dựng trang web quảng bá điểm đến cho ba địa phương.

Về hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực du lịch, Dự án EU-ESRT đã xây dựng Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực du lịch giai đoạn 2016 - 2020 với các chương trình tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho các đối tượng từ cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp du lịch, cộng đồng địa phương đến các cơ sở đào tạo du lịch. Ngoài ra, cùng với việc hoàn thiện Bộ tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS), Dự án đã phổ biến Bộ tiêu chuẩn này trong khu vực bằng các khóa tập huấn và các hoạt động tư vấn cho các trường đào tạo du lịch.

Ngoài khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Dự án EU-ESRT cũng hỗ trợ một số khu vực trọng điểm du lịch bao gồm 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, 3 tỉnh Duyên hải miền Trung và 4 tỉnh Bắc miền Trung. Theo mô hình Tổ chức Quản lý Điểm đến mà Dự án triển khai, các bên liên quan trong khu vực Nhà nước và Tư nhân được kết nối, tham gia để thiết lập đối thoại công - tư ở cấp độ điểm đến và tăng cường khả năng cạnh tranh của du lịch.
Tin đưa ngày: 22/09/2016
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch