Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Mở hồ sơ quan tâm gói thầu Dịch vụ Tư vấn

 
Buổi họp mở Hồ sơ quan tâm gói thầu dịch vụ tư vấn số 132378: Cung cấp hồ trợ kỹ thuật bắt đầu lúc 17 giờ 05 phút ngày 28 tháng 5 năm 2012 tại Phòng họp của Ban quản lý Dự án Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội.

Toàn bộ 11 Hồ sơ quan tâm đã được kiểm tra và mở trước sự chứng kiến của các thành viên tham dự.Buổi họp kết thúc lúc 18 giờ 00 phút cùng ngày và Biên Bản cuộc họp đã được thống nhất và ký bởi các thành viên tham dự.

 

Gói thầu cung cấp dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật gồm 02 Lô (Lô 1: Phát triển tài liệu và giáo trình giảng dạy và đào tạo du lịch & Lô 2: Điều tra và nghiên cứu du lịch) nhằm xây dựng năng lực cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (MCST) và Tổng cục Du lịch trong xây dựng, quy hoạch và quản lý hoạt động du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam với nguồn hỗ trợ tài chính từ Liên minh Châu Âu.

 
Tin đưa ngày: 28/05/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch