Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Hội thảo về Luật Du lịch tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

 
Nhằm thu thập ý kiến của các doanh nghiệp trong ngành và các đối tác liên quan về việc hoàn thiện và bổ sung Luật Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) đã phối hợp với Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” (gọi tắt là Dự án ESRT của Tổng cục Du lịch) do Liên minh Châu Âu tài trợ, tổ chức Hội thảo về Luật Du lịch ngày 30/5/2012 tại Hà Nội và 1/6/2012 tại Tp. Hồ Chí Minh.

Gần 100 đại biểu, là đại diện Hiệp hội Du lịch các tỉnh thành phố, các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, vận chuyển và dịch vụ du lịch, đại diện đội ngũ Hướng dẫn viên, Thuyết minh viên và các cơ sở Đào tạo Du lịch đã tham gia trao đổi và đóng góp ý kiến.

 

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất những nội dung cần được sửa đổi, bổ sung vào Luật Du lịch ban hành năm 2005 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và đòi hỏi của xã hội, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch. Các nội dung chính được tập trung thảo luận bao gồm:

 

-       Bảo vệ quyền lợi của khách du lịch: ai chịu trách nhiệm bảo vệ du khách, ai đại diện cho quyền lợi của họ?

-  Kinh doanh Lữ hành: cần làm rõ các nội dung như lữ hành nội địa, điều kiện kinh doanh, bảo hiểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài

-       Kinh doanh Lưu trú du lịch: điều chỉnh các quy định xếp hạng, tiêu chuẩn môi trường

-  Hướng dẫn Du lịch: tiêu chuẩn, trình độ hướng dẫn viên quốc tế, quy định về cấp Thẻ hướng dẫn viên, bổ sung Thuyết minh viên du lịch, quản lý Hướng dẫn viên và Thuyết minh viên

 

Hội thảo nằm trong khuôn khổ hoạt động của Dự án ESRT, tiếp nối hai hội thảo đã được tổ chức tại Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh vào cuối tháng 2/2012 dành cho các cơ quan quản lý du lịch địa phương, các cơ sở đào tạo và một số doạnh nghiệp du lịch, với nỗ lực nhằm giúp Tổng cục Du lịch hoàn thiện khung pháp lý về Du lịch.
Tin đưa ngày: 30/05/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch