Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Giới thiệu Bộ Nhận diện Dự án ESRT

 
Ban Quản lý Dự án xin trân trọng giới thiệu Bộ nhận diện Dự án áp dụng rộng rãi trên trang web Dự án, các văn phòng phẩm và các sản phẩm/ấn phẩm quảng bá.

Bộ nhận diện Dự án giúp dễ dàng nhận dạng và xác định được Dự án và tạo ra nhận thức liên quan tới vai trò của Liên minh Châu Âu với tư cách là một nhà tài trợ, giúp các đối tác có cảm giác về sự thống nhất, đồng bộ và chuyên nghiệp.

 

Ngoài ra, bộ nhận diện Dự án cũng bao gồm và quảng bá biểu tượng mới của ngành Du lịch - Vietnam Timeless charm, một sản phẩm được thực hiện với sự hỗ trợ của Dự án.
Tin đưa ngày: 04/06/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch