Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Triển khai hoạt động Dự án tại khu vực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

 
Mục tiêu của hội thảo nhằm trao đổi phối hợp hoạt động của Dự án ESRT của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng từ đó đưa ra các định hướng hợp tác để triển khai các hoạt động của Dự án ESRT nhằm hỗ trợ cho các tỉnh trong năm 2012.

Ngày 27/12/2011 Hội thảo triển khai hoạt động của Dự án với 8 tỉnh Tây Bắc1 mở rộng (TBMR) đã được tổ chức tại thành phố Lào Cai. Hội thảo có sự hiện diện của Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, đại diện Lãnh đạo UBND 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, đại diện của Dự án ESRT và Tổ chức phát triển Hà Lan SNV, đại diện một số cơ sở đào tạo du lịch tại khu vực, đại diện một số doanh nghiệp du lịch chủ chốt trên địa bàn. Mục tiêu của hội thảo nhằm trao đổi phối hợp hoạt động của Dự án ESRT của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng từ đó đưa ra các định hướng hợp tác để triển khai các hoạt động của Dự án ESRT nhằm hỗ trợ cho các tỉnh trong năm 2012.

 

Tại hội thảo, đại biểu các tỉnh miền núi Tây Bắc cho biết nguồn nhân lực du lịch của 8 tỉnh, từ các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước tới nhân lực của khối doanh nghiệp, còn thiếu và yếu về nghiệp vụ chuyên môn nên chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển. Nhân lực du lịch cộng đồng hầu như chưa qua đào tạo dẫn tới chất lượng dịch vụ chưa tốt. Các tỉnh cũng chưa xây dựng được các sản phẩm đặc thù của từng địa phương để trở thành thương hiệu cho chương trình hợp tác 8 tỉnh. Sự hiện diện của Dự án ESRT tại khu vực các tỉnh Tây Bắc là một cơ hội tốt để các tỉnh tận dụng được sự hỗ trợ của Dự án đối với việc quản lý điểm đến và phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá du lịch, xây dựng cơ chế phối hợp để hợp tác hiệu quả và đào tạo nguồn nhân lực.

 

Về phần mình, Dự án ESRT đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ của 8 tỉnh Tây Bắc dựa trên sáng kiến của Tổ chức phát triển Hà Lan SNV. Dự án coi đây là khu vực trọng điểm để triển khai các hoạt động của mình nhằm đạt được các kết quả đầu ra đã được xác định trong Kế hoạch hoạt động tổng thể. Các hoạt động cụ thể mà Dự án ESRT sẽ hỗ trợ cho 8 tỉnh Tây Bắc trong năm 2012 bao gồm:

 

1. Thành lập Ban quản lý điểm đến du lịch khu vực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng nhằm điều phối hoạt động du lịch mang tính chất liên vùng và xây dựng quy chế hợp tác giữa các tỉnh, do Lào Cai đóng vai trò nòng cốt. Việc thành lập Ban quản lý này là hoạt động thí điểm thực hiện tại khu vực Tây Bắc với sự hợp tác của tổ chức SNV, làm tiền đề cho việc nhân rộng mô hình này tại các khu vực khác kết hợp với sáng kiến hiện nay của các tổ chức như ILO, AECID và UNESCO.

 

2. Phối hợp triển khai dự án phát triển du lịch bền vững, du lịch cộng đồng gắn với văn hóa bản địa và bảo vệ môi trường tại 8 tỉnh, cụ thể là tổ chức hoạt động du lịch tại các làng bản dân tộc thiểu số nhằm hình thành các điểm du lịch độc đáo phục vụ nhu cầu trải nghiệm và khám phá của các đối tượng du khách; đồng thời tạo cơ hội nâng cao năng lực cộng đồng, đa dạng hoá ngành nghề, nâng cao thu nhập cho các cộng đồng địa phương.

 

Hoạt động này được xác định là sẽ tạo dựng được các kết quả hữu hình như hình thành được mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu đại diện cho các nhóm dân tộc đặc trưng tại mỗi tỉnh trong khu vực. Bên cạnh đó, những giá trị văn hoá cộng đồng: văn nghệ dân gian, ẩm thực, lễ hội,... được khôi phục và khai thác một cách hợp lý để phục vụ nhu cầu tìm hiểu và trải nghiệm của du khách. Và không thể không kể tới vai trò và vị thế của những người phụ nữ trong cộng đồng được nâng cao, và đồng bào các dân tộc thiểu số có cơ hội được xóa đói giảm nghèo từ việc tham gia vào các hoạt động du lịch cộng đồng.

 

3. Hợp tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch, bao gồm: Hỗ trợ các tỉnh tiếp cận thị trường và các doanh nghiệp lữ hành thông qua các fam trip tới những khu du lịch cộng đồng tiêu biểu và các sản phẩm độc đáo của việc hợp tác. Đặc biệt hỗ trợ mạnh mẽ việc giới thiệu các sản phẩm và hoạt động du lịch của 8 tỉnh qua các trang thông tin điện tử chính thức của Tổng cục Du lich.

 

4. Hợp tác phát triển nhân lực du lịch địa phương, trước hết là đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước về du lịch cho cán bộ chịu trách nhiệm về hoạt động du lịch tại các huyện - thành phố trên địa bàn cũng như bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch cho chuyên viên phòng nghiệp vụ du lịch và phòng phát triển tài nguyên du lịch các tỉnh trong khu vực. Bên cạnh đó, Dự án cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ việc triển khai đào tạo kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn VTOS ở các nghiệp vụ thiết thực cua khu vực cũng như triển khai các chương trình đào tạo phù hợp của 8 tỉnh Tây bắc mở rộng.

 

Với sự hợp tác chặt chẽ của 8 tỉnh, cùng sự tham gia đa dạng của các đối tác liên quan tới du lịch như cộng đồng địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp cũng như các nhà tài trợ cho Du lịch như Dự án ESRT, Tổ chức SNV…chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng đây sẽ là một mô hình hợp tác thành công để tiếp tục được nhân rộng ra các khu vực khác, hướng tới một ngành du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội.

 

THÔNG TIN THÊM VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC 8 TỈNH TÂY BẮC MỞ RỘNG

Chương trình hợp tác 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng dựa trên sáng kiến về “Con đường miền núi phía Bắc” của Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV, nhằm mang lại lợi ích cho khoảng 250.000 người ở tám tỉnh nghèo nhất Việt Nam. Chương trình bao gồm chính sách, phát triển sản phẩm, phát triển nguồn nhân lực và marketing.

 

Việc hợp tác đã mở ra hành lang pháp lý cho các tỉnh trong việc chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của địa phương theo từng năm. Trong năm 2011, chương trình đã thực hiện thành công chuyến khảo sát tuyến du lịch liên tỉnh kết hợp với tham quan các dự án du lịch bền vững và du lịch cộng đồng giữa các tỉnh, thu hút được trên 30 doanh nghiệp tại các vùng miền của đất nước. Việc xây dựng đề án trang website chung cho khu vực TBMR thực hiện trong năm 2010 và đến nay, các chuyên gia của tổ chức SNV đang hoàn thành những bước cuối cùng để khai trương  website 8 tỉnh. Đặc biệt, trong năm 2011, việc hoàn thành bộ khẩu hiệu và biểu trưng của 8 tỉnh TBMR là bộ thương hiệu du lịch liên vùng thống nhất và đầu tiên tại Việt Nam.

 

1. 8 tỉnh Tây Bắc bao gồm Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Giang, Lai Châu và Lào Cai.Tin đưa ngày: 09/05/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch