Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Chào mừng 52 năm ngày thành lập ngành Du lịch

 
Nhân dịp kỷ niệm 52 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/07/1960 - 09/07/2012), Dự án “Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội” (Dự án ESRT) xin gửi lời chúc mừng tới toàn thể các anh chị hiện đang công tác và học tập trong ngành Du lịch.

Trải qua 52 năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn chung trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động, ngành Du lịch Việt Nam vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng, tạo ra những tác động tốt tới kinh tế và xã hội.

 

Dự án ESRT đang hỗ trợ ngành Du lịch thực hiện Du lịch có trách nhiệm và phát triển du lịch bền vững vì mục tiêu bảo vệ môi trường và giảm nghèo. Đây là những nỗ lực nhằm khắc phục tình trạng tính bền vững và thiếu tính cạnh tranh mà ngành Du lịch đang phải đối mặt. Hoạt động của Dự án rất đa dạng và phong phú nhưng tập trung vào việc xây dựng một khung thể chế hoàn thiện, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác và đối thoại giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân, cũng như phát triển nguồn nhân lực du lịch trên cơ sở thành quả của Dự án EU giai đoạn 2005 - 2010.

 

Dự án ESRT hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình từ các đối tác trong ngành đối với các hoạt động sẽ được triển khai trong thời gian tới.
Tin đưa ngày: 09/07/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch