Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Dự án ESRT hỗ trợ rà soát Luật Du lịch của Việt Nam

 
“Việc rà soát lại Luật Du lịch được ban hành từ năm 2005 và thực hiện pháp luật du lịch là một bước quan trọng trong việc phát triển du lịch có trách nhiệm. Nó cung cấp một nền tảng cho những hoạt động quan trọng được lên kế hoạch của Dự án ESRT”, ông Trevor Atherton, chuyên gia về Chính sách và Luật Du lịch Quốc tế cho biết. Đây là chuyên gia do Dự án huy động để hỗ trợ Tổ công tác về Luật của Tổng cục Du lịch.

Việc rà soát luật là cần thiết vì một số lý do:

 

§         Có nhiều luật ban hành bị chồng chéo lên nhau, theo phân tích từ năm 2003 về hệ thống luật pháp hiện hành để xây dựng luật du lịch 2005

§         Có sự thay đổi về cơ cấu thể chế về du lịch và phạm vi quyền hạn của các bộ và các cơ quan khác, những đơn vị cũng có quyền và trách nhiệm về du lịch theo luật của họ

§         Sự tăng trưởng với tỷ lệ gần gấp đôi của ngành du lịch kể từ năm 2005

§         Xác định du lịch là ngành mũi nhọn đối với việc phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo

§         Nảy sinh nhiều quan ngại về môi trường và xã hội mà những vấn đề này cần được quan tâm để đảm bảo tăng trưởng bền vững

 

Mục tiêu của hoạt động này là thông qua và đưa những điển hình tốt nhất của quốc tế để đối phó với những vấn đề nêu trên, và hướng tiếp cận của việc rà soát luật du lịch là tích cực tham vấn các đối tác liên quan.

 

“Đây là một dự án hết sức thú vị, với thiên nhiên và điểm hấp dẫn của Việt Nam và quyết tâm của chính phủ cùng người dân để sử dụng những lợi thế này một cách hấp dẫn, đảm bảo sự phát triển sẽ bền vững đối với môi trường và xã hội”, chuyên gia Atherton kết luận.
Tin đưa ngày: 20/07/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch