Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Thông báo thầu Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật

 
Thông báo thầu số: EuropeAid/132378/C/SER/VN

Ban quản lý Dự án Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội (ESRT), cơ quan đại diện của Tổng cục Du lịch (VNAT) dự kiến ký hợp đồng cung cấp dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật gồm 02 Lô (Lô 1: Phát triển tài liệu và giáo trình giảng dạy và đào tạo du lịch & Lô 2: Điều tra và nghiên cứu du lịch) nhằm xây dựng năng lực cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (MCST) và Tổng cục Du lịch trong xây dựng, quy hoạch và quản lý hoạt động du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam với nguồn hỗ trợ tài chính từ Liên minh Châu Âu.

 

Thông báo thầu chi tiết được cung cấp tại Ban quản lý Dự án Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội, địa chỉ: tầng 4, toà nhà VINAPLAST, số 39A Ngô Quyền, Hà Nội, Việt Nam và được công bố trên EuropeAid website tại đường link: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome.

 

Hạn cuối nộp Hồ sơ quan tâm: 17 giờ 00’ ngày 28 tháng 5 năm 2012.
Tin đưa ngày: 08/05/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch