Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Thông báo hướng dẫn sử dụng tiêu đề - biểu tượng mới

 
Tiêu đề và biểu tượng mới của Du lịch Việt Nam (Vietnam Timeless Charm - Vẻ đẹp bất tận) đã được Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt sử dụng chính thức cho Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2012 -2015. Tiêu đề và biểu tượng mới được xây dựng với sự hỗ trợ của Dự án ESRT.

Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) yêu cầu các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các doanh nghiệp trong ngành Du lịch và các đơn vị có liên quan thống nhất sử dụng tiêu đề và biểu tượng trong các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm nâng cao hình ảnh và khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam, góp phần thu hút ngày càng nhiều khách du lịch quốc tế.

Để đảm bảo kỹ thuật, các phiên bản ứng dụng biểu tượng (kèm tiêu đề) luôn phải được tái bản lại từ bản gốc đã được số hóa và được cung cấp dưới đây. Tuyệt đối không được sao chụp hoặc vẽ lại dẫn đến làm sai lệch độ màu hay cấu trúc biểu tượng. Để có thể sử dụng đúng và vận dụng một cách linh hoạt và hiệu quả, người thiết kế cần đọc Hướng dẫn quy chuẩn về tiêu đề và biểu tượng đi kèm với file thiết kế.

 

Tải về Hướng dẫn quy chuẩn về tiêu đề và biểu tượng

Tải về File thiết kế để sử dụng
Tin đưa ngày: 17/02/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch