Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Mời tham gia khảo sát “Đánh giá nhu cầu đào tạo du lịch”

 
Dự án EU trân trọng mời ông/bà (hiện đang làm lãnh đạo/quản lý trong các đơn vị kinh doanh lữ hành hoặc khách sạn) tham gia vào chương trình khảo sát “Đánh giá nhu cầu đào tạo du lịch” (nằm trong chương trình hỗ trợ Tổng cục Du lịch) nhằm xác định những xu hướng chính liên quan đến các kỹ năng nghề mới và nhu cầu đào tạo phát sinh trong ngành Du lịch, từ đó bổ sung cho “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam’.

Thời gian: xin vui lòng thực hiện trước ngày 21/6/2013.

Cách tham gia khảo sát:

- Nếu quý vị thuộc các đơn vị kinh doanh lữ hành: vui lòng truy cập theo địa chỉ: https://www.surveymonkey.com/s/tna_tour

- Nếu quý vị thuộc các đơn vị kinh doanh khách sạn: vui lòng truy cập theo địa chỉ https://www.surveymonkey.com/s/tna_accommodation


Chúng tôi cam kết những thông tin Quý vị cung cấp qua bảng hỏi và phiếu phỏng vấn sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích của chương trình điều tra khảo sát này. Xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Quý vị!

Để biết thêm thông tin về Chương trình “Đánh giá nhu cầu đào tạo Du lịch”, xin vui lòng tham khảo bài viết: Đánh giá nhu cầu đào tạo ngành Du lịch

Tin đưa ngày: 28/05/2013
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch