Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!




Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.




TIN TỨC

Ký biên bản Hợp tác giữa Dự án ESRT và Chương trình HITT

 
Ngày 4/4/2012, đại diện Ban Quản lý Dự án Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội (Dự án ESRT do Liên minh Châu Âu tài trợ) và đại diện Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV (đơn vị thực hiện dự án Đào tạo Du lịch tạo Tác động lớn về Thu nhập và Việc làm (HITT)) đã ký biên bản hợp tác.

Việc hợp tác giữa hai dự án đang tài trợ cho ngành Du lịch sẽ giúp tránh trùng lặp các hoạt động, đồng thời đạt được các mục tiêu chung với hiệu quả cao hơn. Đây là bước triển khai đầu tiên dựa trên kết quả đạt được về cơ chế hợp tác giữa các nhà tài trợ/dự án từ Hội nghị các Nhà tài trợ cho ngành Du lịch Việt Nam được Dự án ESRT tổ chức tháng 5/2011.

Trong khuôn khổ hợp tác được thực hiện trong năm 2012 - 2013, Dự án ESRT sẽ phối hợp cùng Dự án HITT triển khai một số hoạt động như đào tạo cho những người quản lý loại hình Du lịch nghỉ tại nhà dân (Home Stay) về các tiêu chuẩn cơ bản, dịch vụ khách hàng, bán các sản phẩm giá trị gia tăng và tiếp thị với chi phí thấp; đào tạo cho những hướng dẫn viên tại làng bản địa phương; đào tạo cho những nhân viên cơ bản về Nghiệp vụ Nhà hàng và Buồng (dựa trên tiêu chuẩn Kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam - VTOS) thử nghiệm tại một số địa phương.

Để triển khai thành công và hiệu quả các hoạt động đào tạo kể trên, Dự án ESRT sẽ huy động các chuyên gia quốc tế và trong nước để giảng dạy và hỗ trợ xây dựng các tài liệu đào tạo. Về phần mình, Dự án HITT sẽ xây dựng chương trình và tài liệu giảng dạy, từ đó triển khai Chương trình Đào tạo Đào tạo viên tới các nhóm đối tượng thiệt thòi như phụ nữ hay người dân tộc thiểu số, đặc biệt tại các vùng 8 tỉnh miền núi Tây Bắc.




Tin đưa ngày: 05/04/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch