Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Thẩm định VTOS nghiệp vụ buồng tháng 5/2013 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

 
Từ ngày 25-26/5/2013, Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch (VTCB) đã tiến hành kỳ thẩm định VTOS nghiệp vụ buồng cho 14 nhân viên Khu nghỉ dưỡng Kỳ Vân (ANOASIS RESORT) tại Long Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hội đồng VTCB đã cử các Thẩm định viên VTOS, cán bộ quản lý Trung tâm thẩm định tại Vũng Tàu và cán bộ giám sát tới tiến hành kỳ thẩm định nghiêm túc theo đúng quy định của Hội đồng.

 

Hiện nay, Hội đồng VTCB tiếp tục tiến hành các kỳ thẩm định VTOS trên phạm vi cả nước. Trong thời gian tới, với sự hỗ trợ của Dự án EU, tiêu chuẩn VTOS tiếp tục được phát triển với nhiều bậc kỹ năng trình độ phù hợp với nhiều đối tượng lao động trong ngành du lich. Các tiêu chuẩn mới cùng với Hệ thống VTOS sẽ tiếp tục được Hội đồng VTCB quản lý và vận hành thống nhất và đảm bảo chất lượng cao theo đúng tiêu chí của Hội đồng.

 

Dưới đây là một số hình ảnh trong kỳ thẩm định:
Tin đưa ngày: 02/06/2013
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch