Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Hội thảo về du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam

 
Hội thảo về du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam do Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Tổng cục Du lịch Việt Nam và Viện Nghiên cứu và phát triển du lịch tổ chức được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác và phát triển du lịch Tây Ban Nha tại Hạ Long ngày 12/12/2012.

Các ông Trương Nam Thắng và Kai Partale thuộc Dự án EU đã đóng góp vào diễn đàn một bài thuyết trình với chủ đề: “Nâng cao nhận thức về trách nhiệm với môi trường và kinh tế xã hội trong phát triển du lịch”.

Trước hết, diễn đàn được mở đầu bằng một cái nhìn tổng thể về Du lịch có trách nhiệm nhằm giới thiệu một bức tranh toàn cảnh về vấn đề này. Nhiều khía cạnh về Du lịch có trách nhiệm đã được đề cập tới ví dụ như làm thế nào để thúc đẩy Du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam. Thêm vào đó, diễn đàn cũng giới thiệu về thực trạng du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam hiện nay với nhiều cơ hội áp dụng và một mô hình phát triển du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam. Những hướng dẫn về phát triển du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam cũng được trình bày tại Diễn đàn này.

Bên cạnh việc nâng cao nhận thức giữa những chủ thể làm du lịch về những tác động tiêu cực của sự quản lí và quy hoạch một cách yếu kém của ngành du lịch, thì vấn đề nâng cao nhận thức về trách nhiệm kinh tế xã hội trong phát triển du lịch cũng như lợi ích và cách thức thực hiện cũng nằm trong chương trình nghị sự. Diễn đàn kết thúc bằng những phiên thảo luận về Du lịch có trách nhiệm.
Tin đưa ngày: 12/12/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch