Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Hội nghị Tiểu vùng sông Mê kông mở rộng (GMS)

 
Hội nghị Tiểu vùng sông Mê kông mở rộng về vai trò của Du lịch trong xóa đói giảm nghèo được tổ chức tại tỉnh Ninh Bình ngày 5/12/2012.

Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) là một chương trình hợp tác kinh tế tiểu khu vực được xây dựng để cải thiện quan hệ kinh tế giữa các nước tham gia, đó là: Campuchia, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Myanmar, Thái Lan, và Việt Nam

Mục đích của Hội nghị GMS về vai trò của du lịch trong xóa đói giảm nghèo là cam kết giữa các nước GMS, các đối tác phát triển cũng như các chủ thể du lịch để chia sẻ và trao đổi kiến ​​thức và bài ​​học kinh nghiệm về phát triển du lịch vì người nghèo. Diễn đàn này được tổ chức bởi Tổng cục Du lịch Việt Nam và Văn phòng điều phối du lịch Mekong (MTCO).

Những khả năng mà ngành du lịch có thể đem lại kết quả trong việc nâng cao lợi ích ròng cho những người kém may mắn của GMS cũng được giới thiệu. Các điển hình tốt đã được các diễn giả trình bày với các chủ đề sau:

• “Thúc đẩy quan hệ đối tác công và tư để tăng cường và duy trì Du lịch dựa vào cộng đồng cho các cộng đồng địa phương của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào”, ông Rik Ponne, Trưởng nhóm quốc tế, Dự án Phát triển du lịch bền vững GMS, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

• “Những bài học kinh nghiệm rút ra từ Phát triển và quy hoạch du lịch dựa vào cộng đồng ở Việt Nam, bà Phạm Thị Duyên Anh, Cố vấn Du lịch, Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV”, Việt Nam

• “Kiến nghị và giải pháp cho du lịch vì người nghèo trong khu vực GMS”, ông Kai Partale, Cố vấn du lịch của Chương trình Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do EU tài trợ

• “Phát triển chuỗi giá trị tại Campuchia”, ông William Willis, Chuyên gia Quản lý Dự án

• “Đưa các lợi ích vào các tuyến đường du lịch đa quốc gia theo các chủ đề” Ông Luc Citrinot, Tổng biên tập, Tin tức hàng ngày về Du lịch Châu Á.
Tin đưa ngày: 05/12/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch