Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Hội nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chiến lược Du lịch

 
Hội nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chiến lược du lịch cho Việt Nam được hỗ trợ bởi Dự án EU đã diễn ra vào ngày 28/11 tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30/11 tại Hội An và ngày 5/12/2012 tại Hà Nội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận các vấn đề cản trở sự phát triển của ngành du lịch và các chiến lược nhằm vượt qua được những trở ngại đó.

Dự án EU cũng đã đóng góp một bài thuyết trình về các chiến lược du lịch tập trung vào Du lịch có trách nhiệm, vấn đề đặt nền tảng cho việc tạo ra một ngành du lịch bền vững hơn, cạnh tranh hơn và hiệu quả hơn, đi kèm với đó là những cơ hội cho du lịch vì người nghèo. Do đó, các chuyên gia du lịch từ Dự án EU nhấn mạnh mục tiêu của mình là tăng cường năng lực thể chế và nhân lực nhằm hiện thực hóa một cách đầy đủ những lợi ích phát triển kinh tế-xã hội quan trọng của ngành du lịch trong khi không bỏ qua việc bảo vệ và tăng cường các nguồn lực mà ngành phụ thuộc, đó là tự nhiên và văn hóa.
Tin đưa ngày: 06/12/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch