Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Thúc đẩy các sáng kiến du lịch bền vững và sản phẩm do địa phương sản xuất

 
Hội thảo chung về "Thúc đẩy các sáng kiến du lịch bền vững và sản phẩm do địa phương sản xuất" do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và ba cơ quan của Liên Hợp Quốc: UNESCO, ILO và FAO tổ chức vào ngày 22-23/11/2012 tại thành phố Hội An.

Mục đích của hội thảo là nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp giữa các dự án do Liên hợp quốc hỗ trợ đối với ngành du lịch cũng như các ngành có liên quan đến du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Chuyên gia về du lịch của Dự án EU, ông Kai Partale đã giới thiệu về Dự án và các khả năng trợ giúp cho Trung tâm Thông tin du lịch (TIC). TIC tiếp quản vai trò trung tâm trong chuỗi dịch vụ du lịch nơi mà một khách du lịch tiếp xúc đầu tiên với một điểm đến, cung cấp thông tin trên trang web và bán vé.

Về Du lịch có trách nhiệm, có sản phẩm phục vụ cho cả khách du lịch và cộng đồng địa phương, TIC đóng góp một vai trò tích cực, chủ động vào du lịch có trách nhiệm bằng cách quảng bá, nâng cao nhận thức và bằng cách tạo ra những tác động tích cực thực sự cho sự phát triển kinh tế xã hội của các điểm đến. TIC nên hoạt động theo hướng không chỉ là một phòng vé cung cấp thông tin mà còn đóng vai trò như một điểm cung cấp các sản phẩm, đồ thủ công mỹ nghệ ở địa phương. Nghiên cứu cho thấy rằng những du khách đã từng ghé thăm TIC thě ở lại trong khu vực lâu hơn và tham quan các địa điểm cũng nhiều và hứng thú hơn.

Kết quả là, hội thảo đã giới thiệu các sản phẩm mới được phát triển và kiểm tra các hành động cụ thể nhằm hỗ trợ tiếp cận thị trường trong đó bao gồm việc xác định các cơ hội liên doanh, xây dựng thương hiệu và các kênh bán hàng/quảng bá như các trung tâm thông tin du lịch.
Tin đưa ngày: 24/11/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch