Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Hội thảo về Phát triển du lịch thành phố bền vững

 
Hội thảo về Phát triển du lịch thành phố bền vững được tổ chức ngày 11/10/2012 tại Hà Nội là một phần cuộc họp của Hội đồng xúc tiến du lịch Châu Á (CTPA), có sự tham dự của các chuyên gia thuộc Dự án EU, nhằm giải quyết vấn đề du lịch đô thị trong bối cảnh Du lịch có trách nhiệm.

Hội đồng xúc tiến du lịch Châu Á là một sáng kiến của Nhật Bản nhằm mục đích đạt được sự thịnh vượng và phát triển mạng lưới du lịch, trong đó có 9 thành phố Châu Á là Bangkok, Deli, Hà Nội, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Seoul, Đài Bắc và Tokyo.

Mặc dù du lịch đô thị luôn song song tồn tại những tác động tích cực và tiêu cực, nhưng du lịch một cách bền vững và có tính cạnh tranh sẽ cho phép mọi người sống, làm việc, tham quan và làm kinh doanh. Cố vấn của Dự án EU, ông Kai Partale đã trình bày tại cuộc họp một bản thuyết trình với chủ đề: “Du lịch có trách nhiệm – khái niệm mấu chốt đối với sự phát triển du lịch thành phố bền vững”, trong đó ông đã đưa ra những thông tin cơ bản về du lịch đô thị cũng như những tác động tiêu cực và tích cực của nó. Hơn thế nữa, ông đã giới thiệu Những tiêu chí du lịch bền vững toàn cầu cho các điểm du lịch, áp dụng cho du lịch đô thị, nhấn mạnh bằng cách trình bày những điển hình tốt của các Thủ đô xanh ở Châu Âu.

Du lịch có trách nhiệm là tạo ra những kinh nghiệm tích cực một cách hiệu quả cho người dân địa phương, các công ty du lịch và cả khách du lịch trong môi trường đô thị.
Tin đưa ngày: 11/10/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch