Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Hội thảo Đào tạo về hoạch định chính sách đầu tư trong khối CLMV

 
Hội thảo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với chủ đề: Đào tạo về hoạch định chính sách đầu tư trong khối CLMV (gồm 4 quốc gia: Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam) nhằm hỗ trợ Sáng kiến hội nhập ASEAN (IAI) đã diễn ra từ ngày 12 - 14 tháng 6 năm 2013 tại Đà Nẵng.

Xu hướng của dòng vốn đầu tư vào ASEAN đã tăng lên trong vài năm qua do sự phát triển mạnh mẽ hơn của toàn cầu cũng như của khu vực. Dòng vốn FDI đạt 60 tỷ USD trong năm 2011 và để cải thiện dần môi trường đầu tư của các nước thành viên ASEAN thì phải tiếp tục thu hút các nhà đầu tư và phải đảm bảo rằng sự đầu tư đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của toàn khu vực. Dòng vốn đầu tư tự do được xác định là một ưu tiên của Kế hoạch thực hiện IAI giai đoạn II (2009-2015), yêu cầu đặt ra cho các chương trình xây dựng năng lực là xem xét lại, sắp xếp hợp lý và đơn giản hóa các thủ tục đối với việc áp dụng và phê duyệt đầu tư.

Tăng cường năng lực trong ngành dân chính của các nước CLMV nhằm tạo ra, phát triển và thực hiện những chính sách đầu tư vững chắc là mục tiêu của cuộc hội thảo chuyên đề kéo dài ba ngày dựa trên Khung chính sách về đầu tư tại Đà Nẵng. Chính sách đầu tư, xúc tiến và tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, ứng xử kinh doanh có trách nhiệm và đầu tư vào cơ sở hạ tầng là các vấn đề được tập trung đào tạo, qua đó các vấn đề về quản trị và đầu tư xanh đã được đề cập và thảo luận.

Trong phạm vi ứng xử kinh doanh có trách nhiệm, chuyên gia Du lịch của Dự án EU Ông Kai Partale đã trình bày về "Xúc tiến Đầu tư có trách nhiệm trong du lịch". Tại sao lại là đầu tư du lịch có trách nhiệm? Bởi vì nó không chỉ tập trung vào lợi nhuận tài chính mà nó còn xem xét tới các tác động về môi trường cũng như xã hội, những thứ trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận của đầu tư. Điều quan trọng là làm cho các nhà đầu tư du lịch nhận thức được lợi ích của việc xem xét và lồng ghép trách nhiệm với môi trường và xã hội vào các quyết định đầu tư của mình.

Thực trạng thị trường đầu tư du lịch hiện nay đã được trình bày tại hội thảo và vai trò của khu vực công cũng như khu vực tư nhân đối với đầu tư du lịch có trách nhiệm. Hơn nữa, ông Kai cũng đã mô tả các rào cản đối với đầu tư có trách nhiệm và các biện pháp giải quyết những khó khăn đó một cách sinh động qua các minh chứng là các nghiên cứu tình huống có sử dụng các phương tiện và hoạt động cụ thể nhằm nhấn mạnh những lợi ích của đầu tư du lịch có trách nhiệm.

Để biết thêm thông tin về trên trang web của chính sách đầu tư OECD, tham khảo:

www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/oecd-asean-clmv-training.htm
Tin đưa ngày: 15/06/2013
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch