Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Mời thầu cung cấp trang thiết bị và đồ nội thất

 
Dự án trân trọng thông báo thông tin về gói thầu Cung cấp trang thiết bị và đồ nội thất cho các trường đào tạo Du lịch và Nhà văn hóa xã. Theo quy định, các thông tin về gói thầu cùng tài liệu thầu được thể hiện bằng tiếng Anh.

The Vietnam National Tourism Administration (VNAT) intends to award a supply contract for the supply, delivery, installation and maintenance of a range of equipment and furniture for five (05) provincial tourism schools and ten (10) communal houses in some provinces in Vietnam, with financial assistance from the Environmentally and Socially Responsible Tourism Capacity Development Programme (ESRT) of the European Union. The tender dossier is available from DEVCO’s website at: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and ESRT PIU’s website (see attachmen). The tender dossier is also available from Programme Implementation Unit of ESRT, at Room 402, 4th Floor, VINAPLAST Building, 39A Ngo Quyen Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam.

The deadline for submission of tenders is 15th October 2013 at 2:00 pm Vietnam local time. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on both DEVCO’s website at: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and ESRT PIU’s website at http://www.esrt.vn/.


File đính kèm:
Download Tender Dossier


Tin đưa ngày: 10/09/2013
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch