Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Hội nghị Chính sách Du lịch có Trách nhiệm

 
Vào ngày 14 tháng 11 năm 2013, Dự án Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội (Dự án EU) tổ chức Hội nghị Chính sách Du lịch có Trách nhiệm tại Đà Nẵng, dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch.

Hội nghị có mục tiêu nâng cao nhận thức về phát triển du lịch có trách nhiệm cũng như tăng cường cơ hội tối đa hóa các lợi ích phát triển kinh tế - xã hội thông qua phát triển du lịch. Đây là hội nghị lớn thứ hai về Du lịch có trách nhiệm được tổ chức tiếp nối hội nghị về Du lịch có Trách nhiệm đã diễn ra vào tháng 11/2012.

Với sự tham gia của 200 đại biểu từ khu vực nhà nước, tư nhân và các tổ chức phi chính phủ, hội nghị tạo ra cơ hội để trao đổi về những thách thức tới từ du lịch đại chúng ở Việt Nam, các biện pháp để hạn chế tối đa những tác động tiêu cực do nó gây ra và nâng cao các tác động tích cực đối với tình hình kinh tế, xã hội và môi trường tại địa phương.

Ngoài các bài trình bày theo chủ đề, các đại biểu sẽ được chia nhóm để thảo luận về các vấn đề về chính sách kinh doanh, chính sách điểm đến, về chính sách chung (ví dụ Biến đổi khí hậu và các vấn đề về môi trường) cùng các hoạt động phổ biến đề xuất về du lịch có trách nhiệm.

Trao đổi về công tác tổ chức, ông Janez Sirse, trưởng nhóm Tư vấn của Dự án EU cho biết, “Hội nghị sẽ giúp Chính phủ Việt Nam và các đối tác trong ngành xây dựng và thực thi Khung Chính sách Du lịch có Trách nhiệm, từ đó giúp tạo ra những lợi thế cạnh tranh cần thiết cho ngành Du lịch Việt Nam, giúp ngành tăng trưởng và phát triển thịnh vượng, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội ở diện rộng trong tương lai”.

 

Khung Chính sách Du lịch có Trách nhiệm

Một trong những nội dung trình bày chính của hội nghị là việc xây dựng và thực thi khung chính sách du lịch có trách nhiệm cho Việt Nam.

Theo ông Kai Partale - chuyên gia Dự án EU, nếu được thực hiện một cách có trách nhiệm, du lịch có thể là tác nhân giúp tăng trưởng kinh tế xã hội và đồng thời gìn giữ được tài nguyên thiên nhiên và văn hóa. Du lịch có trách nhiệm càng ngày càng được chấp nhận rộng rãi và thu hút sự chú ý và cam kết ở cấp cao trong những phạm vi quan trọng, thể hiện qua Chương trình Nhãn Bông sen Xanh, Chiến lược Marketing Du lịch Việt Nam, và việc xây dựng các Tiêu chuẩn về Du lịch có Trách nhiệm trong khuôn khổ Hệ thống Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS).

Giữa năm 2013, Dự án EU đã soạn thảo khung Chính sách Du lịch có Trách nhiệm nhằm cung cấp một tài liệu hướng dẫn chung cho ngành du lịch, được liên kết với những hành động cụ thể. Những nội dung chính của khung chính sách này bao gồm những trụ cột chính: 1. Tạo ra một ngành du lịch năng động và hiệu quả hơn; 2. Hỗ trợ tính cạnh tranh và bền vững; 3. Tạo ra phát triển kinh tế xã hội ở diện rộng; 4. Mở rộng kiến thức và hiểu biết; 5. Đầu tư vào nguồn lực và nhân lực; 6. Bảo tồn và phát huy các nguồn lực tự nhiên và văn hóa.

 

 

 

 

 

 


File đính kèm:
Download Chuong trinh


Tin đưa ngày: 30/10/2013
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch