Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Tờ Thông tin 1: Giới thiệu Du lịch có trách nhiệm

 
Dự án Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội (Dự án EU) xin trân trọng giới thiệu tờ Thông tin đầu tiên trong bộ các Tờ thông tin và tài liệu mà Dự án xây dựng, cung cấp thông tin đơn giản dễ tiếp cận để áp dụng du lịch có trách nhiệm tại một số khu vực cụ thể.

Tờ thông tin số 1 có chủ đề “Giới thiệu về Du lịch có trách nhiệm” cung cấp cái nhìn tổng quan về Du lịch có trách nhiệm, được trình bày một cách dễ hiểu và phù hợp với tình hình tại Việt Nam.

 

Tải về:

Tiếng Việt: http://bit.ly/esrt_factsheet1_vn

Tiếng Anh: http://bit.ly/esrt_factsheet1_en  

 


File đính kèm:
Download Tờ Thông tin 1


Tin đưa ngày: 30/10/2013
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch