Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Tờ thông tin số 2: Du lịch có trách nhiệm và ngành lữ hành

 
Đóng vai trò quan trọng đối với thị trường du lịch trong nước và quốc tế tại Việt Nan, các đơn vị điều hành tour nắm giữ sức mạnh và ảnh hưởng đáng kể trong việc định hình ngành du lịch nước nhà. Điều này vừa là cơ hội nhưng đồng thời cũng là một thách thức đối với việc phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam.

Do đó, Dự án EU hướng tờ thông tin số 2 về du lịch có trách nhiệm tới phân ngành quan trọng này của ngành du lịch, và cung cấp một số định hướng với các thực tiễn về du lịch có trách nhiệm gồm một số nội dung chính sau:

 

·         Tác động của việc thực hiện kinh doanh lữ hành không bền vững

·         Du lịch có trách nhiệm là hướng đi bền vững của các doanh nghiệp lữ hành

·         Lợi ích của việc thực hiện du lịch có trách nhiệm đối với doanh nghiệp

·         Thực hiện du lịch có trách nhiệm trong doanh nghiệp lữ hành

 

Tải về:

Bản tiếng Việt: http://bit.ly/esrt_factsheet2_vn

Bản tiếng Anh: http://bit.ly/esrt_factsheet2_en


File đính kèm:
Download Tờ thông tin số 2: Du lịch có trách nhiệm và ngành lữ hành


Tin đưa ngày: 30/10/2013
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch